Fractie Mooi Overijssel

De Fractie Mooi Overijssel is ontstaan uit het samengaan van de fractie 50PLUS en de groep GO en is initieel begonnen als Partij voor de Toekomst Overijssel. De fractie bestaat nu uit de Statenleden Fred Kerkhof, tevens fractievoorzitter, Chilion Snoek en burgerstatenlid Ria Smit.
De fractie wordt ondersteund door fractiemedewerker Jolanda van der Heijden en penningmeester Kees Visser.
De Provinciale partijfinanciën zijn ondergebracht in een stichting.

Beide Statenleden zijn in 2019 gekozen met een eigen programma.

Beiden zijn van mening dat de toentertijd gegeven kiezersbelofte niet mag worden geschonden. Dit impliceert dat de destijds gepresenteerde verkiezingsprogramma’s voor de Fractie Mooi Overijssel leidend zijn.

Partijdiscipline heeft bij ons dan ook een lagere prioriteit dan aan onze achterban gedane verkiezingsbeloftes. Het op deze website staande programma is dan ook een combinatie van de separate partijprogramma’s.