Fractie Mooi Overijssel een feit.

Fractie Partij voor de Toekomst Overijssel verlaat de Landelijke PvdT en gaat verder als onafhankelijke Provinciale partij.
Het zal u niet zijn ontgaan, maar in navolging van vorige keer bij 50PLUS is er nu ook ruzie uitgebroken in de Landelijke top van de Partij voor de Toekomst. In een tijd die gedomineerd wordt door een Coronacrisis die onze achterban hard raakt, maar ook het feit dat er na de Corona crisis waarschijnlijk een financiële crisis ontstaat is het voor ons van belang er voor de volle 100% voor de achterban te zijn. In nog geen half jaar tijd is
er weer een situatie ontstaan die ons het werk voor ons als Provinciale politici onmogelijk maakt zegt fractievoorzitter en Statenlid Fred Kerkhof. In goed overleg met de gehele fractie hebben we besloten om afstand te nemen van de Landelijke Partij voor de Toekomst. We hebben dan ook besloten om als specifieke Overijsselse partij verder te gaan.
De afdeling Overijssel van de PvdT heeft zich gedwongen gezien afstand te nemen van de landelijke partij. Reden hiervoor is de opgelaaide ruzie dan wel forse meningsverschillen binnen de Partij top. Dit is voor ons onverteerbaar.
Wij betreuren het deze beslissing te hebben moeten nemen, echter integriteit, eerlijkheid, transparantie en inzet richting onze doelgroep, zijnde onze achterban, staan bij ons voorop en dienen boven elke twijfel verheven te zijn.
Dit heeft geresulteerd in een unanieme keuze binnen onze fractie voor zelfstandig verdergaan binnen de Provincie Overijssel zodat de doelstellingen in ons Programma weer de volle aandacht krijgen die deze verdienen.
Fred Kerkhof vervolgt: Toen ik begin mei 50PLUS verliet en vervolgens overstapte naar de Partij voor de toekomst deed ik dat in overtuiging dat dat het beste was voor de achterban. De partijbeginselen stonden me aan en de wijze waarop de leden zouden mogen participeren waren in mijn ogen uniek. Echter op dit moment overschaduwen de Landelijke meningsverschillen onze corebusiness; Volksvertegenwoordiging.
Hoe nu verder?
Fred Kerkhof zegt daarover: De huidige fractie staat nog steeds achter het vorig jaar gepresenteerde Provinciale verkiezingsprogramma. Zowel Chilion Snoek als ik hebben vanaf het begin uitgedragen dat wij onze kiezers een stem willen geven. Daar is niets in veranderd. Wat wel veranderd is, is dat wij ons nu nog beter kunnen richten op de
Provinciale belangen. We hebben al vaker betoogd dat Nederland verder reikt dan alleen tot de grenzen van de Randstad. We willen ons dan ook de komende 2½ jaar echt richten op de Provinciale thema’s.
Leefbaarheid en veiligheid maar zeker ook de stikstofproblematiek en de wijze waarop de agrarische- en bouwsector daar de dupe van dreigt te worden hebben voor ons de hoogste prioriteit. Ook de wijze waarop de huidige energietransitie plaats vindt is niet de wijze die wij voorstaan. We willen ons inzetten op andere bronnen dan alleen zon- en windenergie. En de Overijsselse cultuur en tradities willen wij niet verloren laten gaan.
Onze grondbeginselen en onze speerpunten hebben wij in concept gereed. Zodra wij onze website gereed hebben zullen we die daar dan ook publiceren. De naam waaronder wij verder zullen gaan de komende periode is:
Fractie Mooi Overijssel.

Volgs ons ook op