Gedupeerden kanaal Almelo-de Haandrik

Partij voor de Toekomst laat de gedupeerden langs kanaal Almelo – de Haandrik niet verzuipen!

Dat er de laatste maanden veel commotie over de problemen langs kanaal Almelo – de Haandik is ontstaan zal u niet zijn ontgaan. Zeker 350 gezinnen zijn op min of meerdere wijze gedupeerd. Huizen zijn onbewoonbaar, onveilig of beschadigd. Die beschadigingen variëren van scheuren in het pleisterwerk tot compleet verzakte woningen. Wij hebben meerdere malen met de inwoners gesproken, we hebben een aantal werkbezoeken aan het gebied gebracht en we hebben belangstellend de rapporten van Deltares en TNO gelezen.

Het grote probleem ligt in het feit dat er veel onduidelijk is over de oorzaak. Op verschillende locaties lijken de oorzaken anders te zijn. De Provincie doet een ruimhartig voorstel om de gedupeerden waarvan duidelijk is dat de schade afkomstig is van handelen van de Provincie te compenseren. Wij, de Partij voor de Toekomst zijn van mening dat de insteek van de Provinciale compensatie anders zou moeten zijn. Wij zijn van mening dat de schade aan de ongeveer 350 woningen wel degelijk te wijten zijn aan de werkzaamheden aan het kanaal en naastliggende wegen. De werkzaamheden zijn namelijk gestart in 2011 en sinds die tijd zijn de diverse schades ook ontstaan. Voor ons is het voor de vergoeding van de schade niet van belang dat de Provincie aanwijsbaar is als veroorzaker, maar dat de schade niet is ontstaan door handelen van of in opdracht van de bewoner/eigenaar.

En dat heeft effect op de compensatie. Wij, en met ons in ieder geval nog een aantal andere partijen, zijn dan ook van mening dat de compensatie voor al deze gedupeerden zou moeten gelden. En we zijn van mening dat ook de oorzaken, niet alleen moeten worden onderzocht, maar moeten worden weggenomen. Hiervoor dienen we woensdag dan ook een amendement (zie bijlage) in, die een verdergaande compensatie mogelijk maakt. We hopen dat dit amendement breed gedragen gaat worden door de Staten.

Hier ons amendement

Volgs ons ook op