Keek op de week 40

De week waarin de versoepelingen van COVID 19 werden teruggedraaid.
Maar er waren meer noemenswaardige gebeurtenissen deze week. Wat te denken van het eerste debat tussen de beide presidentskandidaten van de USA, Donald Trump en Joe Biden?

Wat mij betreft gaat dit debat nou niet direct de boeken in als schoolvoorbeeld voor goede debattechnieken. En inhoudelijk viel er ook nog wel wat op af te dingen.
Gelukkig voor de Amerikaanse kiezers volgen er nog enkele debatten voor zij naar de stembus mogen. 
Ik zal er echter niet voor wakker blijven of ’s nachts eerder voor opstaan.

Maar ook in ons eigen Nederland gebeurde deze week weer voldoende. En soms vraag ik me oprecht af of wij in staat zijn om hoofd- en bijzaken te scheiden. Laat ik een voorbeeld noemen:
Deze week kwam naar buiten dat de bonden een thuiswerkvergoeding van 363 euro hadden uit onderhandeld t.b.v. rijksambtenaren. 
Dit vanwege extra elektriciteitsgebruik, koffie en last but not least gebruik van eigen wc-papier.
Het loopt dan voor een periode van juli t/m december dus ongeveer 60 euro per maand. Hoeveel koffie kun je daarvoor drinken en hoeveel wc-papier kun je dan inslaan? Wc-papier heeft in deze crisis sowieso al een extra lading vanwege het hamsteren in het begin van de crisis.

Maar waar komt dit vandaan?
Gaat men er van uit dat ZZP’ers geen koffie drinken of dat andere thuiswerkers nu terug gaan naar hun werk voor het drinken van een kopje koffie of toiletbezoek? Ik mis de ratio een beetje.

Maar wat ik stuitender vind is dat onze zorgmedewerkers hun, door Hugo de Jonge, toegezegde bonus nog steeds niet hebben ontvangen en een structurele verhoging er ook niet inzit. 
Naar mijn mening is deze maatregel aan onze inwoners ook niet te verkopen.

Maar er is wel meer niet te verkopen, vind ik. Neem nu de (hernieuwde) Corona maatregelen. Dat er wat moest gebeuren, prima. Maar neem dan ook een beslissing en laat het polderen nu eens achterwege. 
En dan doel ik op het dragen van mondkapjes. Of je kondigt het af of je doet dat niet. Nu burgemeesters of nog erger eigenaren van winkels laten beslissen is niet van deze wereld. 
Voor de inwoners is het compleet onduidelijk waar je nu wel of waar je geen mondkapje moet dragen en dewinkeliers worden er op aangekeken. 
Maar sommige zaken worden wel resoluut genomen. Geen publiek meer bij voetbalwedstrijden. Hoezo? 
Je kunt toch vasthouden aan de 1,5 meter maatregel? 
Of wat te denken van het sluiten van de horeca om 22.00 uur? Is het virus na 22.00 uur op zijn gevaarlijkst?
En dan de uitgelekte maatregel als het niet blijkt te helpen; de avondklok. 
Kom op zeg, die maatregel is voor regimes die bang zijn voor hun bevolking en/of niet in staat zijn om handhavend op te treden. Deze maatregel hoort niet thuis in een democratie wat mij betreft.

En dan de pensioenen. Al meer dan tien jaar wordt er niet geïndexeerd. Onnodig, maar dat weten we. Dan zou je zuinigheid verwachten bij de directies van de diverse pensioenfondsen, nou niets is minder waar. De SP bracht een lezenswaardig stuk uit over de graaicultuur bij de top van onze fondsen. Ik schreef daar van de week een stukje over die u op mijn Facebookpagina kunt teruglezen.

Dan zoals u gewend bent over naar de Overijsselse politiek. Te beginnen met een hoopvol bericht, wat door GS deze week werd verspreid. Alle gedupeerden langs het kanaal Almelo – de Haandrik worden gecompenseerd. Weliswaar worden er geen bedragen genoemd, maar er gloort hoop voor de betrokken bewoners.
Wel vond ik het een beetje raar dat onze grootste partij in Overijssel, de CDA, direct een bericht postte alsof zij degene waren die dit eigenlijk in juli al wilden. Nou in mijn beleving waren zij alleen maar bezig om zand in de spreekwoordelijke raderen te strooien. Maar enfin laten we het houden op voortschrijdend inzicht. Het belangrijkste is dat er een hernieuwde opening ligt. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en binnenkort zullen we in de Staten zien of de geschetste hoop ook waarheid wordt voor de gedupeerden.

Deze week begon echter anders. De Corona maatregelen waren nog niet aangescherpt en ik mocht starten met een aantal democratielessen aan leerlingen van de Thorbecke scholengemeenschap. We doen dat in de vorm van democratiespelen, waarbij de leerlingen in de huid van de Statenleden kruipen en met een aantal partijen een gefingeerd voorstel gaan behandelen.
Voor de Coronacrisis deed ik dit al zeer regelmatig en ik vond het een gemis dat dit door de genomen maatregelen niet meer kon.
Ik was dan ook zeer verheugd dat ik er deze week vijf en volgende week twee mocht gaan begeleiden.
Helaas na de vierde op dinsdagmiddag werd het duidelijk dat de rest de komende drie weken weer in de ijskast werd gezet.

En er werd uiteraard meer gecanceld. Zo ging het werkbezoek aan de Wieden door Ria niet door en werd het gesprek over de werkzaamheden van het Trendbureau digitaal afgehandeld.
Gelukkig waren de informatiesessie van woensdag al digitaal, dus daarin veranderde weinig.
We spraken daar over burgerparticipatie, de omgevingsvisie en de wijzigingen die op korte termijn plaatsvinden, de drinkwatervoorziening (zeer belangrijk gezien de situatie van drinkwaterschaarste de laatste twee jaar), de leefbaarheid van het platteland, de situatie op het Wierdense veld, het financieel toezicht en zoals gezegd het Trendbureau.

En donderdag kwam de begroting voor het komende Statenjaar uit. En dat brengt voor zowel Chilion, Ria als voor mij veel leestijd met zich mee. Dit om op 7 oktober technische vragen te kunnen stellen en om in de commissievergaderingen en in de Staten politiek te kunnen ageren. 
Vanmiddag is er een ingelast digitaal Presidium. Daar bespreken we de wijze van optreden de komende tijd. 
Komen we wel of niet fysiek bij elkaar bijvoorbeeld? Het mag wel conform de regelingen, maar is het ook gewenst?
En vanavond ga ik met de jongerenafdeling van Groen Links (DWARS) digitaal in gesprek. Dit zou eerst live in Zwolle plaatsvinden, maar nu doen we dit op afstand.

De komende week, en hier moet ik wel een slag om de arm houden, is als volgt gevuld:
Maandag zou ik met Henk Krol in overleg gaan, maar we beraden ons op een nieuwe datum. Er is maandag een digitaal beraad over de “veilige” Vecht. Dinsdag mag Ria zich bezig houden met een aantal Provinciale Inpassings Plannen (PIP’s). Woensdag de technische vragen over de begroting en er zijn twee commissievergaderingen; Milieu en energie en Landbouw en natuur. Live of digitaal? Geen idee!

En dat is het dan ook die week. Het werkbezoek Economie (waar ik voor was aangemeld) in Steenwijkerland, het netwerkdiner leefbaar platteland in Zwolle (waar Ria bij zou aansluiten) en het werkbezoek op Twenthe airport (Chilion) gaan niet door. 
Maar gezien de werkzaamheden voor de begroting komt dat wellicht nu wel beter uit.

Tot zover deze Keek, blijf gezond en tot de volgende Keek.
Fred

Volgs ons ook op