Samenvoeging nationale parken Overijssel, een goed idee?

Vorige week werden we verrast met de mededeling dat er plannen waren om een aantal Nationale parken in Overijssel eventueel samen te voegen.
Niet direct, maar in een aantal jaren. Maar wat zijn dan de consequenties? 
Bijv. voor de landbouw of omwonenden? We weten het nu nog niet dus zal er de komende tijd best veel aandacht aan worden besteed. Om alvast de sfeer op te snuiven ging ons Burgerstatenlid Ria Smit op pad. Haar eerste indruk leest u hieronder:

Plan voor groot Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twentse Reggestreek.
In Overijssel gesprek van de dag?
Mijn nieuwsgierigheid werd in elk geval wel geprikkeld de afgelopen dagen.

Gedeputeerde G.H. Ten Bolscher PS Overijssel twitterde er enthousiast over:
“Doel is dat er meer samenwerking komt tussen Natuur en (Agrarische) ondernemers en het gebied NOG aantrekkelijker maken voor toeristen EN inwoners van Overijssel””.

Hoog tijd voor mij om op pad te gaan op mijn trouwe stalen ros.
De afgelopen weken verkende ik al diverse keren routes:
langs de Wendel en de opnieuw meanderende Regge (Dakhorst, Rectum, Notter, Zuna, ( met vistrap in de Regge) in mijn “”achtertuin””, de gemeente Wierden , de dagen erna ook richting Zunasche Heide :
“”Werk in uitvoering”” las ik daar; Staatsbosbeheer voert in opdracht van de Provincie Overijssel maatregelen uit om de natuur sterker te maken en te herstellen vanaf februari 2020 tot het voorjaar van 2021.
“”Doel is een veilig voedselrijk broedgebied voor Wulp, Korhoen,Grutto”” zie daar de Twentse Reggestreek.

Twee bochten verder beland ik al snel in de Sallandse Heuvelrug, waar ik zowel de route over de Sprengenberg en Haarle als de route richting de Noetselerberg ( oversteken naar
Hellendoorns Berg is dan bijna een must) heb verkend.

Na Hellendoorn voert de weg al snel richting Ommen maar ik heb me beperkt tot de Midden Regge bij Schuilenburg, Elen, Hancate, Egede.

Is dit alles? Nee, de Markelose Berg, de Friezenberg en de Borkeld en OOK het Vechtdal om er maar enkele te noemen horen bij de prachtige Overijsselse Natuur in Twente en Salland.

En voor de wandelaars: legio paden, bossen EN het Pieterpad niet te vergeten dwars door
de Sallandse Heuvelrug en wat dacht u van het Marskramerpad.

Dus: reden genoeg om als fractie van Partij voor de Toekomst Overijssel uit te zien naar gesprekken in commissies en PS met de gedeputeerde over de genoemde plannen tot samenvoeging.
En dat we er wat van gaan vinden, reken daar maar vast op.

Volgs ons ook op