Keek op de week 42

Het zal u niet zijn ontgaan. Nederland zit in een gedeeltelijke lock-down. De tweede Coronagolf kon ons niet links laten liggen. Nee sterker nog Nederland staat bovenaan in het aantal COVID-19 slachtoffers per 100.000 personen. Over hoe dat zou komen lopen de meningen nogal uiteen. De één beweert dat dit komt doordat wij ons slecht aan de regels houden. Een ander wijt het aan de dichtbevolktheid van Nederland. Een pragmaticus gaf mij aan dat het kwam door de enorme verhoging van het aantal testen en de non-believers (door sommigen wappies genoemd) proberen ons op social media met kaartjes te overtuigen dat het toch echt ligt aan de plaatsing van 5G masten en dan met name die van Vodafone. Maar de, in mijn ogen, gevaarlijkste groep is de groep “complotdenkers” die hier een vooropgezet plan in zien. Dat dit de methode is om van democratie naar dictatuur te gaan. Dat men ons monddood wil maken. Waarom ik dit de gevaarlijkste groep noem? Omdat deze laten zien geen (al dan niet verbaal) geweld te schuwen. Dat deze groep geen enkele vorm van mededogen kent voor de in hun ogen anders denkenden. In deze groep zitten de mensen die onze politici belagen, deze beledigen tot op het bot, door ze uit te maken voor o.a. kinderverkrachters en ze allerlei enge ziektes toewensen.Maar in deze groep zitten ook de mondkapjesweigeraars die de buschauffeurs molesteren die het lef hebben ze hier op aan te spreken. En dat in ons “tolerante” Nederland.Maar wellicht is dat nu juist de crux. In Nederland moeten we altijd maar polderen. Ik maak graag de volgende vergelijking:Als de Duitse regering een Duitser vraagt om te springen, vraagt de Duitser vervolgens; Hoe hoog?Maar als de Nederlandse regering een Nederlandse inwoner vraagt te springen zal de vraag terug alleen maar zijn; Waarom?En dat zie je in de aanloop naar deze gedeeltelijke lockdown terug.Onze MP, Mark Rutte, heeft het in mijn ogen veel te lang afgedaan met het wijzen op onze eigen verantwoordelijkheid. Dit is typisch Nederlands. Polderen en iedereen tevreden houden tot aan het gaatje. En eerlijk is eerlijk de meeste Nederlanders zien ook het nut en noodzaak van de genomen maatregelen ook wel. Ze houden zich in grote mate aan de afgekondigde “vrijwillige” maatregelen. Maar een aantal ook niet. Soms uit pure hufterigheid en soms per ongeluk. Ik weet zeker dat ook u dit laatste is opgevallen, of zelfs is overkomen. De 1,5 meter afstand waar in mei nog bijna iedereen zich aan hield wordt nu regelmatig vergeten. En dan bedoel ik ook echt vergeten.Het besef dat het tijd is voor echt “leiderschap” en dat het tijd wordt voor verplichte maatregelen is misschien on-Nederlands, maar in mijn ogen de enige manier om te proberen de COVID-19 crisis te bezweren!Maar natuurlijk ben ook ik kritisch over de genomen en nog te nemen maatregelen. Ik ben per slot van rekening ook een echte Nederlander en groot geworden met het “poldermodel”. Dat kunt u ook in mijn stukjes commentaar lezen. Ik ben kritisch als het gaat om een avondklok bijvoorbeeld. En dat terwijl in Frankrijk deze in twaalf steden, waar veel besmettingen zijn, al wordt ingevoerd. Of in Londen waar men niet eens meer bij elkaar op bezoek mag in de avonduren.En ik ben kritisch over het massaal sluiten van de horeca, ook dat heeft u hier in mijn columns kunnen lezen.Maar ik ben wel bereid om me te confirmeren aan de maatregelen.Ook aan de mondkapjesplicht.En dat men mij zou kunnen volgen en zien wat ik doe als ik een Corona-app heb geïnstalleerd, nou dat is dan maar zo. Ik heb namelijk niet zo veel te verbergen. En privacy is goed, maar in mijn ogen zijn we daarin toch echt doorgeslagen.Waarin we nog meer zijn doorgeslagen is het gedoogbeleid van het gebruik van softdrugs. Ik was dan ook hogelijk verbaasd over de berichtgeving dat de regeling voor de verkoop van alcoholische dranken in de retail, of het voorhanden hebben in de openbare ruimte na 20.00 uur, niet ook gold voor het voorhanden hebben van softdrugs in de avonduren. Dat kon men namelijk niet verbieden omdat dat gedoogd werd. Snapt u dit nog? Ik niet in ieder geval, of ik wil het niet snappen.Enfin, we zijn er nog niet. Gelukkig lijkt het aantal ziekenhuis- en IC-opnames in ieder geval minder te zijn dan in de eerste golf. Als we ons nu met zijn allen nu wel aan de maatregelen houden, misschien, en dat hoop ik echt, dammen we het virus wel eerder in.Voorlopig even genoeg over Corona. Als of er niets anders gebeurde. Wat viel mij deze week nog meer op?De kroonprins van de VVD, Klaas Dijkhoff gaat er mee stoppen. Nou ja stoppen, misschien dan. De mogelijkheid om minister of staatssecretaris te worden laat hij nog open. En eigenlijk niet zo gek als je geacht wordt iemand op te volgen die het nog niet zo verkeerd heeft gedaan. Die nu 10 jaar MP is, die de VVD groot heeft gemaakt en die het in de peilingen nog steeds goed doet. Het is nog altijd gemakkelijker om iemand op te volgen die het niet zo goed heeft gedaan, dan kan je zelf het niet veel slechter doen.En dan Jesse Klaver van Groen Links. Eest het proefballonnetje van de 10.000 euro voor 18jarigen en dan nu de manier waarop hij dat allemaal wil bekostigen. Eerst speelde hij het slim dat m.n. de hele rijke Nederlanders dat maar moesten bekostigen, nu lijkt het er toch op dat de middeninkomens het slachtoffer zouden gaan worden van het uitgavepatroon van Groen Links. En ook de gepensioneerden zouden daar dan het slachtoffer van worden. Van dat laatste hebben ook oud PvdA kopstukken een handje.Van de week kwam de oproep dat ouderen zich maar eens goed achter de oren moesten krabbelen over hoe ze elkaar zouden kunnen gaan bijstaan in het laatste stadium van hun bestaan.De PvdA die ooit Solidariteit met hoofdletters schreven. Socialisme van de koude grond noem ik het liever.Dan Provinciaal.Het kanaal Almelo – de Haandrik en dan met name de wijze waarop de gedupeerden afwisselend tussen hoop en vrees heen en weer worden gegooid is een echt aandachtspunt. Je kunt niet iemand een brief sturen dat zijn of haar schade wordt vergoed om daarna aan te geven dat je te kort in je woning woont bijvoorbeeld. En toch schijnt dat wel voor te komen. Gelukkig gaan we daar binnenkort over in debat. Wat de PvdT Overijssel betreft wordt de schade gewoon netjes vergoed. En dan zonder uitzonderingen, voor alle gedupeerden tenzij echt aantoonbaar wordt gemaakt dat het de schuld van de bewoner is.Dan is de CEO van Keolis opgestapt. De eclectische Chinese bussen worden ingevoerd en de CEO stapt nu op. Beetje raar moment. Je had verwacht dat dat eerder was gebeurd en dat niet eerst anderen geslachtofferd zouden worden.Vorig week vrijdag werd de regenboogvlag bij het Provinciehuis gehesen. Eigenlijk zou dit onnodig horen te zijn, want het zou zo moeten zijn dat bij ons altijd duidelijk is dat iedereen gelijk is. En dat huidskleur, geslacht, leeftijd en/of seksuele voorkeur niet uitmaakt. Maar toch schijnt het nodig te zijn. Vorig jaar was ik bij het vlag hijsen aanwezig, juist omdat ik gelijkheid van (be)handelen belangrijk vind. Maar dit jaar was gekozen voor een sobere bijeenkomst i.v.m. de Corona maatregelen.Deze week was het herfstreces. Dus erg rustig politiek gezien. Als fractie hadden we fractievergadering. Dat zouden we woensdag in het Provinciehuis doen, maar omdat ik wat snotterig ben (en mijzelf al sinds afgelopen donderdag in zelfisolatie heb gezet) deden we dat donderdag digitaal. Woensdag was de “woonkeuken”, ook digitaal deze keer. Met name het onderwerp wonen voor één- en tweepersoonshuishoudens was op zijn minst interessant te noemen.Het herfstreces gaf Ria in ieder geval weer de mogelijkheid om de schoonheid van ons Overijssel te bewonderen en deze vast te leggen op de gevoelige plaat.Vandaag mocht ik om 10.15 uur mijn stem laten horen bij RTV Oost. In het programma van Bert van Losser en Loes Wigger. Vorige week voor het eerst en we spraken daar over de koetjes en kalfjes van de afgelopen week.Het is dan ook nu weer bijna weekend, wat ik ga doen? Lekker thuisblijven in de zelfisolatie. En volgende week?Maandag een ingelaste digitale Presidiumvergadering betreffende ons Corona beleid.Woensdag diverse commissies die u live via de livestream kunt volgen. Ook de commissie verkeer en vervoer, waar het kanaaldrama weer ter sprake gaat komen (15.30 – 18.00 uur). Maar ook de digitale themacommissie kernenergie om 19.00 uur die iedereen kan volgen.Donderdag gaat Ria digitaal meedoen aan een sessie betreffende de (OV) NederSaksenlijn. Een gewenste extra treinverbinding richting het Noorden. En ik heb een interview met iemand van StatenlidNu.NL over de wijze waarop wij in Overijssel vergaderen, maar ook hoe we de burgerparticipatie daarin willen betrekken.En dan zit ook die week er weer op. Hoe dat afloopt, daarover volgende Keek weer, tot dan en blijf gezond, Fred

Volgs ons ook op