Keek op de week 43!

En wat voor een week. Wat mij betreft een hectische tenminste op ons eigen politieke vlak. Maar daarover straks meer. Eerst mijn beschouwing op de landelijke items die mij opvielen.Te beginnen met het nieuws dat de Visie voor Defensie 2035 uitkwam. Dat ik hiermee begin zal ongetwijfeld ingegeven zijn door mijn militaire achtergrond.Ik zal mij ver houden van de inhoudelijke punten van deze visie. Echter ik ontkom er niet aan om toch een specifieke zaak te benoemen.Onze Minister van Defensie, Ank Bijleveld, is namelijk voornemens om het budget voor Defensie te verdubbelen.

En dat klinkt mij, net als vele militairen en ex militairen, als muziek in de oren. Een keer geen bezuinigingen, maar een verdubbeling van het budget. Ik hoop dan wel dat het adagium “Personeel op één” hier dan ook gaat gelden, in plaats van andere zaken. Dus blijdschap ten top!Ho, wacht even, dit klinkt goed maar waar zit dan dat addertje onder het gras?Oh, dit gaat niet nu direct gebeuren, nee, dit schuiven we door naar de volgende regeringsperiode. Tenminste al de coalitie er dan nog steeds zo over denkt. Zo kan ik het ook, regeren over mijn graf heen. Helaas mijn eerdere blijdschap en hoop vervloog.Dan zal het u niet zijn ontgaan. Onze Koninklijke familie ging op herfstvakantie. Naar het mooie warme Griekenland. En het goede nieuws is dat ze daar een prachtig vakantiehuis bezitten. Voor Griekenland geldt nog steeds geen negatief reisadvies en per slot van rekening kon de familie in de Koninklijke jet reizen waardoor het risico op COVID-19 tot een minimum was beperkt.Echter men had geen rekening gehouden met de mondige, of is het toch de ietwat jaloerse, Nederlander.Dit was toch onbestaanbaar. Hadden wij niet allen het verzoek gehad om niet te reizen, thuis te werken etc.?Ook dat snap ik, maar naar mijn mening houden heel veel brave Nederlanders zich ook niet compleet aan deze richtlijnen. Maar ja, onverstandig vind ik dit ook wel.Onze monarch schrok van de reacties en keerde z.s.m. terug. Helaas was de Koninklijke jet niet beschikbaar dus vloog hij terug met het Nederlandse paradepaardje; de KLM.En eerlijk is eerlijk, op de Nederlandse televisie maakte hij, vergezeld door onze Koningin, zijn oprechte excuses.Zaak gesloten zou je zeggen. Echter er was nog één klein detail. De KLM vlucht van Griekenland naar Schiphol zat helemaal vol. Dus de twee oudste dochters konden niet direct meevliegen. Dus die moesten tot na het weekend daar blijven.En dat wordt dan weer niet geloofd door een aantal mensen. Het is nog net geen complot, maar wel boze opzet. Voor mij echter is de zaak echt gesloten met het excuus van onze Vorst.Over complottheorieën gesproken. Heeft u zondag Lübach gezien? Ik vind dit programma altijd al goed vanwege de maatschappelijke thema’s die op een luchtige manier worden gebracht. Je zag in het verleden ook wel dat deze uitzendingen van grote invloed zijn op de zienswijzen van een groot deel van onze bevolking.Ook deze keer, in de uitzending die in het teken stond van complotdenkers. De reacties waren na deze uitzending ook niet mals. Met name rapper Lange Frans moest het ontgelden. En dat de invloed van Lübach groot te noemen is, kun je afleiden uit het feit dat YouTube zijn account heeft verwijderd en dat hij in diverse uitzendingen wordt geboycot. Voldoende algemeen nieuws. Verder met de Provinciale ontwikkelingen. Het grote verschil sinds vorige week betreft onze overgang van Landelijke partij naar een zuiver Provinciale fractie. Met een nieuwe naam; Fractie Mooi Overijssel, maar met het zelfde elan en met dezelfde inzet als voorheen. Uiteraard hadden ook wij het graag anders gezien. Maar de telkens opnieuw oplaaiende ruzies op bestuurlijk en Landelijk niveau remmen ons in ons werk; volksvertegenwoordiging. Derhalve hebben we als fractie unaniem besloten om ons los te maken van de Landelijke politiek en als zuiver Overijsselse partij verder te gaan. En wij denken dat daar, hoewel er zeker ook nadelen aan verbonden zullen zijn, meer voordeel dan nadeel inzit. Hoe de verre toekomst er uit ziet weten we niet. Wel weten we dat we de komende 2 1/2 jaar door zullen gaan met ons werk, conform wat we onze achterban hebben beloofd.En daar zijn we dan ook al weer hard mee bezig. Vrijdag was ik te gast bij Bert en Loes van RTV-oost. Daar bespraken we de vorige Keek op de week. En maandag mocht ik weer te gast zijn, maar nu betreffende de overgang naar Fractie Mooi Overijssel. Er waren sowieso veel media geïnteresseerd in en over deze beslissing. Het begin van de week werd dan ook gedomineerd door het geven van interviews.Maandagavond om 18.00 uur was er Presidium, waar we de wijze van vergaderen in de komende twee weken bespraken. Door de COVID-19 problematiek zijn we gedwongen de vergaderingen voorlopig digitaal te doen. Onmiddellijk daarna vertrok ik naar Vroomshoop, waar de stichting “kant nog wal” een meeting had belegd waar nogmaals een aantal deskundigen aangaven wat nu de daadwerkelijke problematiek rondom kanaal Almelo – de Haandrik inhoudt. Ik zelf was daar met sommige andere partijen al van overtuigd, maar toch kwamen er, ook voor mij, weer nieuwe gezichtspunten naar boven.Woensdag was de digitale commissievergadering. Hier werd o.a. de begroting behandeld, alleen was er te weinig tijd om alles te behandelen. Verder diverse commissies, waarvan de behandeling schadeverhaal gedupeerden van het kanaal er slechts één van is. U kunt de hele commissievergadering of delen hiervan terugkijken op: https://overijssel.notubiz.nl/…/Statencommissiedag%2021…Verder was er om 19.00 uur nog een digitale bijeenkomst over de (on)mogelijkheden van kernenergie en/of thorium. Een sessie die met o.a. onze steun door de VVD was georganiseerd. Vanmorgen begon ik met het voorbereiden van de komende PS-vergadering, vervolgens had ik om 10.00 uur een interview met Statenlid.nu het orgaan van en door Statenleden. Vandaag en morgen mag ik verder met de voorbereidingen voor deze vergadering, morgenochtend om 10.15 uur mag ik weer te gast zijn bij Bert en Loes. Om 19.00 uur hebben we een digitale vergadering met de woordvoerders verkeer en vervoer. Dan zit deze week er weer op. Volgende week maandag mag ik digitaal het Nationaal jeugddebat begeleiden en ’s avonds gaan we testen of digitaal stemmen voor PS werkt.Dinsdag ga ik naar Ommen voor een gesprek met de één van de lokale partijen over hetgeen de inwoners van Ommen bezig houdt. Woensdag het Presidium en de Statenvergadering en dan zijn de belangrijkste zaken weer gerealiseerd.Wij gaan er tot de volgende Keek weer tegenaan. Tot dan en….ik kan het niet genoeg zeggen, Blijf gezond!Fred

Volgs ons ook op