Keek op de week 45

Je kunt er niet omheen! Wat je er ook van vindt, hoe belangrijk of niet, maar de verkiezingen in de USA zijn een feit!

En uiteraard domineert dit het nieuws. Normaal zou dit al zo zijn, er wordt één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, en invloedrijkste regeringsleiders gekozen. Maar deze keer heeft het een heel andere lading! Donald Trump is niet onomstreden. In de laatste vier jaar kwam hij toch iets anders over dan voorgaande Presidenten. Nederlanders schijnen over het algemeen geen hoge pet van de man op te hebben. En dat terwijl het één van de Presidenten is geweest die zijn militairen niet een oorlog “injoeg”! Maar ook een President die zijn mening het liefst ventileerde via Twitter. In de Verenigde Staten ligt het toch wel anders. En dat blijkt ook bij deze verkiezingen. Hoe vreemd wij in het buitenland ook tegen dit Staatshoofd aankijken, ongeveer de helft van de kiesgerechtigde Amerikanen draagt hem op handen. Op het moment dat ik deze column schrijf, zijn nog niet alle stemmen geteld. Joe Biden staat op voorsprong.

Alleen in de laatste, niet onbelangrijke, “swingstates” moet de telling nog worden afgerond. Echter het rumoer begon al direct dinsdagnacht. Donald Trump riep zich al direct tot winnaar uit. Door beide partijen werd geschermd met rechtszaken. Donald Trump eiste dat de tellingen werden stopgezet. Ook via zijn geliefde Twitter roept hij zijn kiezers op zich te roeren. En zeker dat laatste is, niet alleen dom, maar onverantwoordelijk EN gevaarlijk. Hij steekt hierbij een brandende lont in een kruitvat. En het is te hopen dat deze lont of snel uitdooft of verwijderd wordt. We zullen de komende tijd wel zien waar het schip gaat stranden. En hoe ver het ook van ons bed lijkt, deze situatie gaat ook ons leven beïnvloeden.

Maar er gebeurde meer deze week? Er was de schietpartij in Wenen. Na Parijs en Nice, vond nu een IS-aanhanger het nodig om mensen, zonder aanwijsbare reden, neer te schieten en te doden. Compleet verwerpelijk natuurlijk. Het lijkt dan misschien niet over politiek te gaan, maar het is natuurlijk wel ingegeven door idealistische motieven. En hoe vervelend ik het ook vind, het gaat in deze gevallen steeds over (uitgeprocedeerde) asielzoekers, die zeggen hun eigen land te hebben verlaten omdat ze zich daar niet thuis voelden. Om vervolgens de normen en waarden van onze democratieën geweld aan te doen.

Maar ook in Nederland gebeurden er voldoende zaken. Het FvD presenteerde haar kandidatenlijst. Tenminste de nummers 1 t/m 10. En daarvoor hadden ze de AHOY-hallen afgehuurd. Niet echt nodig, gezien de opkomst, maar enfin. Enige showtalent kun je de heer Baudet niet ontzeggen. Persoonlijk vond ik de non-verbale communicatie van Theo Hiddema bij de opkomst van Wybren van Haga geweldig. De volgende dag mocht Thierry bij Jinek zijn nummers 3 en 5 (Nicky Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek) voorstellen. Echter hij had toch wat moeite met het feit dat Eva Jinek doorvroeg over de vermeende discriminerende en nazistische uitlatingen van de nummer 7 op de lijst Frederik Jansen. Waar ik me dan over verbaas is dat het dan lijkt of hij dat niet verwachtte. Nou nog één dingetje, en nee ik zal het hier niet hebben over het overlijden van de enige echte James Bond. Nee er speelde nog een kleinigheidje betreffende de staatsteun aan de KLM. Het gaat hier om gemeenschapsgeld van meer dan drie miljard euro (3.000.000.000)! De bv Nederland wilde deze staatssteun wel geven, maar wel onder strikte voorwaarden. Het breekpunt bleek het inleveren van 20% salaris van de piloten en gezagvoerders. De pilotenvakbond ging niet akkoord. En ik begrijp best dat als jij een bepaalde levensstijl hebt, en de daarbij behorende verplichtingen en onkosten, je niet direct vrolijk wordt van een jaarlijkse loonverlaging van 30.000 euro of meer. Maar wat was de keuze. Als je nu tussen de 150.000 en meer dan 200.000 euro per jaar verdient en je kunt kiezen tussen een aantal jaren 20% minder verdienen of je laat de KLM failliet gaan zou ik het wel weten. Ten eerste staat bij het failliet gaan ook het andere personeel op straat, maar de maximale WW uitkering (gedurende maximaal 3 jaar) is hoogstens 37.500 euro. Dus m.i. lag de keuze voor de hand.

En dan CORONA. Een steeds terugkerend item. We hebben er al meer dan negen maanden last van. Wat mij echt opvalt zijn de grote verschillen in Overijssel. De Veiligheidsregio IJsselland waar men gematigd positief is over de daling van het aantal besmettingen en daar haaks tegenover de Veiligheidsregio Twente waar de besmettingen oplopen en die in één adem genoemd wordt met bijv. de regio Rotterdam. Het is te hopen dat de huidige maatregelen ook in Twente de druk van de ketel zullen halen.

Wat gebeurde er deze week op Provinciaal politiek niveau. Na het schrijven van de vorige Keek hebben we donderdag bij de Notaris onze naamsverandering; Fractie Mooi Overijssel vastgelegd. Verder zijn we op bezoek geweest in Dinkelland om met bezorgde inwoners te spreken over de voorgenomen plannen om windturbines te plaatsen in het Twentse landschap.

Vrijdag mocht ik weer bij RTV Oost te gast zijn in het programma van Bert en Loes. En om 11.00 uur had ik een interessante videomeeting samen met Bouwien Rutten van de CDA betreffende waterstof als energiedrager. Ons burgerlid Ria maakte oost Overijssel weer onveilig met haar stalen ros. Het leuke hieraan is dat zij op plekken komt waar de meeste mensen voorbij rijden en dat zij ook soms ziet wat voor schade er aan natuur en landbouwgrond wordt aangericht ten faveure van bijv. de energietransitie.

Gisteren was een goed gevulde woensdag. Er waren namelijk nog wat zaken blijven liggen. Ria startte om 09.30 met een informatiesessie over Natura 2000. Vanaf 10.00 uur mochten Chilion en ik de commissievergadering van 21 oktober afmaken. Het betrof hier de komende begroting die nog niet op alle onderdelen was behandeld. Om 12.30 was er een ingelaste Presidiumvergadering over de wijze van vergaderen de komende periode. Digitaal of live? In het eerste half uur kwamen we hier niet uit zodat we na 23.00 uur verder konden gaan. Het gevolg is dat we in ieder geval op 11 november digitaal zullen vergaderen. Om 13.00 uur had Chilion een vergadering over ondersteuning van voedselbanken en ik mocht me verdiepen in het Midden en Klein Bedrijf. MKB dus. Om 19.00 uur was de hele fractie weer paraat voor de voortzetting van de PS vergadering van vorige week. Chilion was woordvoerder bij de onderwerpen Kwaliteit Openbaar Bestuur en Sociale Kwaliteit. En er waren voor ons beiden nog een zestal moties vreemd te behandelen. En hier waren er een aantal of door ons mede ingediend of voor onze inwoners buitengewoon belangrijk. Derhalve noem ik die hier specifiek. De door FvD en ons ingediende motie om de windmolens in NO Twente te verbieden (het is langs een Nationaal park en er is GEEN draagvlak) werd met 34 tegen 11 stemmen verworpen. De motie om het verplaatsen van de veevoederfabriek in Markelo mogelijk te maken werd met 42 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.

De motie om de voedselbanken te steunen door bijv. energiebesparende maatregelen werd met 41 van de 45 stemmen aangenomen. En de door de PVV en fractie Mooi Overijssel ingediende motie om vooral te stoppen met het weghalen van lantaarnpalen op Provinciale wegen werd uiteindelijk met 26 stemmen voor en 19 tegen ook aangenomen. En na de verlengde Presidiumvergadering mocht ik om 23.25 uur mijn computer afsluiten.

Tot zover deze afgelopen week. De komende periode is een relatief rustige. Vrijdag (morgen) wordt ik weer verwacht bij het item “Bellen met Fred” van RTV Oost. We bereiden ons voor op de begrotingsvergadering. Dinsdag hebben we digitale fractievergadering en woensdag gaan we het uitgebreid hebben over de begroting. Het liefst hadden we dat live in de Statenzaal gedaan, maar de situatie omtrent COVID-19 en dan met name in Twente, heeft ons doen besluiten om het toch digitaal te doen.

Tot de volgende Keek, Fred.

Volgs ons ook op