KEEK OP DE WEEK (WEEK 47).

Een week die voor mij persoonlijk weinig politieke werkzaamheden met zich mee bracht. De informatiesessies Waterstof zijn pas morgen, voor en na mijn telefonische aanwezigheid bij “Goeiemorgen Overijssel” van RTV Oost. Het natuur inclusief bouwen is een digitale bijeenkomst die vandaag speelt, maar waar ik steeds verbindingsproblemen heb omdat ik een verkeerde browser schijn te gebruiken en de bijeenkomst integriteit is door Ria bijgewoond. Wel hebben we maandag schriftelijke vragen ingediend over het weghalen van lantaarnpalen en erfdelen. Maar die voorbereidingen vonden in het weekend plaats.

Dus ik had deze week zeeën van tijd voor mijn andere werkzaamheden. Buiten de politiek ben ik namelijk ook nog werkzaam bij de Veiligheidsregio IJsselland als Algemeen Commandant Gezondheidszorg (ACGZ). Weliswaar wordt ik alleen ingezet bij calamiteiten en rampen, maar je hebt soms ook andere werkzaamheden te doen. Zo had ik maandag een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) gesprek. Nu heb ik geen vergaande ambitieplannen meer op dit werkterrein, maar je moet wel zorgen dat je door bijvoorbeeld training en oefening op het juiste niveau blijft. Dinsdag had ik een werkgroep bespreking over het vormgeven van het nieuwe GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie Regio) handboek. En woensdag mocht ik de hele dag ondersteunen, als roleplayer in mijn rol als ACGZ,, bij examens van communicatieadviseurs voor Regionale Operationele Teams. En vanmorgen hadden we operationeel overleg met de geneeskundige organisatie. Dus deze week lag de focus op mijn andere werk.

Maar uiteraard speelt er politiek gezien echt wel voldoende, ook al ben ik er niet gelijk zelf bij betrokken. Om maar bij onze eigen mooie Provincie te beginnen. Gisteren bracht de Provincie het persbericht naar buiten dat de Provincie, onder voorwaarden, windturbines in Noordoost Twente wil toestaan. En dat verbaast mij hogelijk. Temeer daar dit nog helemaal niet in PS besproken is. Men wil 18 windturbines plaatsen in de directe omgeving van het Nationale Landschap. Maar de crux is, dat dit volgens onze eigen omgevingsvisie helemaal niet mag! Maar voor deze korte termijnvisie, als het gaat om de energietransitie, lijkt alles te moeten wijken. 18 torenhoge horizonvervuilende windturbines die echt niet gaan bijdragen aan het unieke Twentse landschap. Ik kan mij ook niet voorstellen dat hier draagvlak voor is. Maar ik wil het ook niet snappen. We jagen agrariërs weg als zij te dicht bij een Natura 2000 gebied wonen en we houden als Provincie pokhouterig vast aan de omgevingsvisie als een bedrijf als Hornbach zich wil vestigen in de gemeente Almelo. De gemeente is nota bene akkoord en de Provincie bemoeit zich door middel van een aanwijzing dus met het bestemmingsplan van de gemeente. Ik noem dat meten met twee maten.

In Overijssel speelde afgelopen week het Wierdense Veld nog een rol. Het dagblad Tubantia schreef dat voor het herstel van 125 m2 hoogveen 39,9 miljoen euro werd uitgetrokken. En ja dat is best veel geld voor een stukje van 10 bij 12,5 meter. Het gaat hier natuurlijk om het geheel van 400 ha natuurgebied en niet om slechts een klein stukje. Heeft Tubantia dan ongelijk? Ik denk het niet! Het gros van dit gebied bevindt zich namelijk in een prima staat. Echter het kleine postzegeltje uniek hoogveen dat ligt onder druk. En als het gehele gebied vernat moet worden gaat dat zeker ten koste van in ieder geval negen omliggende agrarische bedrijven. Wij van de fractie Mooi Overijssel zijn van mening dat natuur en landbouw elkaar moeten versterken en niet uitsluiten. En dat laatste dreigt nu toch te gebeuren.

Ander “groot” nieuws was de aankondiging dat de Overijsselsse merentocht (schaatstocht) door de Corona maatregelen komend seizoen niet door zal gaan. Eeuwig zonde natuurlijk. Zo’n mooie tocht met de allure van een 11stedentocht. Maar wacht eens even, wanneer werd deze tocht eigenlijk voor het laatst gereden? Uuuuuh. Wacht even, deze tocht is nog NOOIT verreden. En daaruit blijkt maar weer dat groot nieuws soms toch wat minder belangrijk is.

Dan carbidschieten. We hadden het daar vorige week ook al over. Carbid valt niet onder het vuurwerkverbod. Het past ook prima in onze cultuur. Maar wat er nu door het vuurwerkverbod lijkt te gaan gebeuren is dat carbidschieten een grotere vlucht gaat nemen. Als dat in het buitengebied plaats vindt en op verantwoorde wijze dan is er weinig aan de hand. Maar het veiligheidsberaad, o.l.v. de Nijmeegse burgemeester Bruls heeft toch haar bedenkingen. Gaat het wel op verantwoorde wijze en hoe zit dat in bebouwde omgevingen bijvoorbeeld in de “grote” stad? Wat wel grappig was en ik houd het maar op een verspreking dat de heer Bruls aangaf dat er een “run” op melkflessen zou zijn ontstaan. Als het geen verspreking is ben ik het met de heer Bruls eens dat de combinatie carbid en melkflessen niet van enig gevaar ontbloot is.

Vorige week hadden we het hier ook over COVID-19. En ja het lijkt er op dat er echt een vaccin op komst is. Dat lijkt mij pas echt goed nieuws. Nu lijkt het er op dat niet iedereen zich (direct) wil laten vaccineren. Nu zei ik al eerder; het is verkiezingstijd, de tijd van proefballonnetjes. En deze week was de VVD er van. Zij pleitten voor een indirecte vaccinatieplicht. Dat betekent dat je niet gedwongen wordt gevaccineerd maar dat het dan bijv. mogelijk is dat mensen die niet ingeënt zijn, dan niet naar festivals zouden mogen of dat zelfs de toegang tot openbare gebouwen zou kunnen worden ontzegd. Dit alles bij monde van VVD-kamerlid Veldman (overigens tot gisteren had ik nog NOOIT van deze Hayke Veldman gehoord, maar je moet wat verzinnen om hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te komen natuurlijk). Echter ook dit voorstel heeft wat haken en ogen. Ik vind het bijvoorbeeld vreemd dat juist dit wordt gelanceerd door de partij die zich de voorvechter voor liberalisme noemt. Verplicht vaccineren mag ook helemaal niet volgens de grondwet. Maar het kan ook helemaal voorlopig nog niet. Er is nog geen vaccin en als die er  komt is die er voorlopig maar voor 4 miljoen inwoners en men heeft berekend dat er in ieder geval de eerste maanden slechts mondjesmaat (10.000 vaccinaties per maand) kan worden ingeënt. Dus echt een heel vreemd idee van de VVD.

Wat ik dan nog niet benoemd heb, maar wat natuurlijk wel nieuws was, was de bijzondere aankomst van Sinterklaas, het pensioentekort van 350 miljoen voor de Europarlementariërs waarvan men van mening is dat dat maar opgebracht zou moeten worden door de belastingbetalers, de nieuwe wijze waarop overledenen op milieuvriendelijke wijze kunnen worden geresomeert (opgelost in een vloeistof) en als laatste het 50jarig jubileum van de computermuis en de strip Jan, Jans en de kinderen.

Dan de komende periode: Vrijdag de waterstof informatiesessies en het gesprek met Bert en Loes van Goeiemorgen Overijssel op RTV Oost. Volgende week dinsdag mag ik de vrijwilligersprijs uitdelen in gemeente Steenwijkerland. Er zijn de hele week door informatiesessies, de meeste op woensdag, betreffende Regionale Energie Strategieën, biomassa, burgerparticipatie, klimaatadaptatie, economie, omgevingsvisie, veenheide, de Wieden en het platteland. En gelukkig sta ik daar niet alleen voor, maar wordt ik zoals gewoonlijk bijgestaan door Ria en Chilion.

En dan zit ook die week er al weer op. Hoe dat gegaan is hoort u in de volgende Keek, tot dan.

Fred

Volgs ons ook op