KEEK OP DE WEEK (WEEK 49).

De eerste Keek van december, een maand die van ouds wordt betiteld als “feestmaand”. En toch lijkt het dit jaar anders als andere jaren. Het Sinterklaasfeest, a.s. zaterdag bijv. is anders. Zo was er dit jaar geen echte intocht, behalve een wat vage intocht in een “DUKW”  (een landingsvaartuig uit WO II) in Deventer afgelopen week en ook de Pietermannen en vrouwen zijn enigszins veranderd de laatste jaren. Het wachten is op de eerste gender neutrale Piet. Pakjesavond moet in besloten kleine kring plaatsvinden en helaas niet met een grote groep mensen bij elkaar.

Dan het komende Kerstfeest, sommige grootwinkelbedrijven willen het al lichtjesfeest noemen, ook dat is dit jaar anders. Om te beginnen staat in veel huizen de kerstversiering al veel eerder uitgestald dan andere jaren. Mensen willen toch op de één of andere manier vrolijkheid in deze duistere dagen brengen. In vrijstaat Amsterdam, mag je dan weer niet zomaar de buitenzijde van je grachtenpand versieren, want er zou aanstoot aan genomen kunnen worden. En de copieuze Kerstmaaltijd met de hele familie bij elkaar kan dit jaar ook echt niet. Maar ook de laatste dag van het jaar zal ook wel anders worden, met het vuurwerkverbod, door de afwezigheid van vuurstapels op het Scheveningse strand, maar ook geen, al dan niet gewenste, omhelzingen met de leuke buurman of vrouw en zeker ook niet met grote groepen bij elkaar.

Maar deze decembermaand begon ook wat vreemd. Op de eerste december werd de mondkapjesplicht van kracht. Als je de media mag geloven was het ook gelijk zichtbaar, bijna iedereen droeg een mondkapje op die plekken waar het verplicht was. Reden volgens de media zou de dreigende boete zijn. Dat laatste betwijfel ik overigens. Ten eerste worden er nog geen boetes uitgedeeld, maar slechts gewaarschuwd. En ten tweede was mijn waarneming juist dat het overgrote deel van het publiek al gewoon mondkapjes droeg in openbare gelegenheden en winkels. Maar wellicht is ook dat in de Randstad anders dan bij ons in Mooi Overijssel.

Over Overijssel gesproken, er was best wel veel te melden de afgelopen week. Zo kwam het goede nieuws dat men eindelijk gaat beginnen aan ons Provinciale karrenspoor, de befaamde of moet ik zeggen beruchte Rijksweg N35. Weliswaar wordt niet de gehele weg nu direct aangepakt, maar de belangrijkste knelpunten wel. Ik kan mij ook echt de euforie van de inwoners van Mariënheem goed voorstellen. Eindelijk de lang gekoesterde wens van een veilige rondweg. Ook Raalte was oprecht tevreden. Alleen Haarle had wat meer verwacht. In ieder geval heeft jaren lang lobbyen in Den Haag toch zijn/haar vruchten afgeworpen.

Maar ook op het gebied van de energietransitie valt er wel wat te melden. Zo ligt er nu in de IJssel bij Zwolle een proefopstelling om energie uit langzaam stromend water op te  wekken. Dit is wat ik in het verleden “blauwe energie” noemde en waar ik heel hard aan heb getrokken in PS om dat voor elkaar te krijgen. Op 9 november 2016 riep ik PS al op om hierover een onderzoek te starten en RTV Oost besteedde daar toen ook aandacht aan.

50Plus wil IJssel gebruiken om energie op te wekken – RTV Oost

Soms is het echt een zaak van een lange adem. Maar ook werd bekend dat de uitbater van kerncentrale Borssele, deze centrale langer in bedrijf wil houden, maar nog beter er wel twee reactoren bij wil zetten. En dat is wat ons betreft goed nieuws. Dit zou gelijk staan aan het vol zetten van Nederland met 4400 horizonvervuilende windturbines of 231 vierkante kilometer zonnevelden. Dus als dit doorgaat lost dat gelijk een groot deel van de RES-problematiek op.

Ander positief nieuws, uit Almelo deze week, was dat de firma Plegt-Vos een gerobotiseerde fabriek gaat neerzetten t.b.v. de massaproductie van prefab woningen. Deze zou in staat moeten zijn om ongeveer 30 woningen per week van de band te laten komen. Prefab woningen kunnen goedkoper zijn dan traditioneel gebouwde woningen en ze kunnen sneller worden gerealiseerd. Kortom dit kan wel eens de eerste aanzet zijn om te zorgen voor betaalbare woningen op de huidige krappe woningmarkt. En als het gaat lopen willen ze er zelfs in januari 2022 vier extra hallen bij bouwen om de productiecapaciteit te verhogen. Echt goed nieuws dus! Wel hoop ik dat de prioriteit dan ligt op de bouw van woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens (in de sociale sector), want daar ligt de grootste behoefte.

Minder positief nieuws was de situatie rondom kanaal Almelo – de Haandrik. Men heeft er nog steeds geen vertrouwen in dat het goed gaat aflopen. De verzakkingen e.d. gaan steeds verder. Ik plaatste van de week een filmpje van een lekkage waar de honden geen brood van lusten. Maar ook eenvandaag besteedde er aandacht aan. Zorgen van bewoners langs Twents kanaal niet voorbij na schadevergoeding van provincie: ‘Mijn huis verzakt nog steeds’ – EenVandaag (avrotros.nl) Het is te hopen dat GS nu eindelijk haar verantwoording neemt en het onderzoek naar het faalmechanisme opstart. Onze motie daarover is niet voor niets met grote meerderheid aangenomen.

Politiek Landelijk gezien loopt uiteraard nog steeds de toeslagenaffaire, al is deze ingesneeuwd door ander, veel onbelangrijker, politiek nieuws. Steeds meer partijen hebben hun kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen al ingeleverd en de eerste observatie is dat Overijssel er niet goed uitkomt, met kandidaten op een hoge verkiesbare plaats. De randstadvertegenwoordiging is nog groter dan andere jaren. Dat belooft wat.

Maar ook deze week werden er weer proefballonnetjes opgelaten in aanloop naar deze verkiezingen. Eentje kan ik u echt niet onthouden; Groen Links wil dat onze oorlogsbodems van de Koninklijke Marine worden voorzien van vrouwennamen. Het goede nieuws hierin is dat voor zover ik weet Groen Links deze keer eens niet roept dat er Defensie onderdelen moeten worden opgeheven, of dat er minder materieel moet worden aangeschaft. Overigens zou dat niet vreemd zijn voor een partij die zijn oorsprong kent uit de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) en o.a. de Communistische Partij Nederland (CPN). Nee er moeten kloeke damesnamen op onze vloot. Welke namen dat zouden moeten zijn wordt niet genoemd, maar suggesties zijn er genoeg op Social media. Al denk ik niet dat die genoemd worden uit idealisme, maar meer als leedvermaak.

De soap betreffende het FvD bereikte deze week ook zijn hoogte-, of zoals u wilt, dieptepunt in Overijssel. De fractie stapte op, op één Baudetgetrouwe na, maar waren toch niet echt opgestapt zeiden ze. Vervolgens zetten ze die ene trouwe Baudetvolger uit de fractie, die dat uiteraard weer bestrijdde, maar daarna kregen ook degene die hun lidmaatschap nog niet op hadden willen zeggen een berichtje dat hun lidmaatschap was opgezet. Kortom een grote rokende puinhoop, die maar één echte benadeelde kent: DE KIEZER.

Dan onze politieke week dan maar. Zoals ik vorige Keek reeds meldde, was op vrijdag het Webinar betreffende vervoer over water, maar ook in bredere zin ging het hier om de logistiek. Daar kwam ook weer waterstof als mogelijke energiedrager naar voren. En ook hier werd Deventer weer met name genoemd als mogelijke gewenste locatie.

Maandag was de aangepaste versie van het jeugddebat. Ook deze werd digitaal gehouden en dat heeft toch beperkingen. Het blijft leuk en absoluut nuttig om te doen, maar ik mis dan toch het echte contact. De jongeren moesten ons (Lucas Brinkhuis van GL, Jeroen Piksen van het CDA en mij)  als Statenleden overtuigen van hun ingebrachte voorstel om meer groen in bewoond gebied aan te brengen. En er werden een aantal stellingen ingebracht waarover gediscussieerd werd. Het mooie vond ik dat 90% van deze jongeren liever een kerncentrale zouden zien verschijnen dan windturbines bijv. Maar ook vond ik het positief opvallend dat zij in het overgrote deel van mening waren dat zij solidair moesten zijn in deze Coronatijd. Dus niet de horeca open voor jongeren bijv.

Woensdag, gisteren was de commissiedag. We spraken daar over cultuur en sociaal, milieu en energie en dan specifiek over de uitrol van de RES (regionale energie strategie). En dan zie je echt de tegengestelde belangen van de “groene” partijen en de partijen die toch wat meer op liberale leest zijn gestoeld. Bij ruimte en water waren het vermeende drinkwatertekort in warme periodes en de “ruimte voor de rivier” (De IJssel bij Paddenpol) het onderwerp van gesprek. Bij Landbouw en natuur ging het hoofdzakelijk over het Provinciaal inpassingsplan betreffende de Wieden. Bij Bestuur en financiën was de monitor onderwerp van gesprek maar ook de affaire op Twente Airport. En dan m.n. de rol van GS en de directie bij het al dan niet mogen laten landen EN opstijgen van de daar geparkeerde grote vliegtuigen (wide bodies). Vandaag is er dan nog een digitaal regenboogfestival, waar Kees namens onze fractie deelneemt. Morgen heb ik nog een technische sessie met ambtenaren over waterstofmogelijkheden. En het leuke is dat ik dit samen met Bouwien Rutten van het CDA mag doen, onder het mom; Alleen ben je sneller, samen kom je verder! En ik ga er van uit dat ik om 10.15 weer in de uitzending Goeiemorgen Overijssel van RTV Oost te gast mag zijn.

Volgende week. Maandag uiteraard Sinterklaas, maar ik mag dan ook weer namens de Provincie de vrijwilligersprijzen 2020 uitreiken. Deze keer in Staphorst. Dinsdag de fractievergadering in voorbereiding op de Statenvergadering. En Woensdag eerst het Presidium en om 13.00 uur de PS vergadering. Die u uiteraard weer live kunt meekijken of later kunt terugkijken via deze link:

Vergadering Provinciale Staten 09-12-2020 (notubiz.nl)

Op woensdag is er ook nog een Thorium seminar tussen de middag en op donderdag dan nog het digitale innovatie en/of datalab. Zoals u ziet vervelen is er niet bij deze week. Tot volgende week, tot de volgende Keek.

Fred

Volgs ons ook op