7 December Dag van de vrijwilligers.

Op 7 december is de landelijke dag van de vrijwilligers. Op deze dag worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer de helft (49%) van Nederlanders boven de 15 jaar op meer of mindere mate aan vrijwilligerswerk doet. Niet voor niets wordt wel eens gezegd dat Nederland draait op vrijwilligers. Nu is dat wellicht wat overdreven, maar toch.

Een vrijwilliger kenmerkt zich doordat hij/zij zich inzet voor de gemeenschap. Onbetaald of slechts tegen een geringe “vrijwilligersvergoeding”. Vandaar de kreet: Vrijwilligers zijn onbetaald omdat ze onbetaalbaar zijn. Deze vrijwilligers verdienen het om af en toe in het zonnetje gezet te worden. En één van de manieren waarop dat gebeurt is de jaarlijkse dag van de vrijwilligers.

Ook Overijssel wil graag deze vrijwilligers in het zonnetje zetten. Dat deden zij door een aantal geselecteerde vrijwilligers op het Provinciehuis in Zwolle uit te nodigen en dan de Overijsselse Vrijwilligers prijzen uit te reiken. Echter dit jaar is alles door COVID-19 anders. Dit jaar werden in de 25 gemeentes door Statenleden en Gedeputeerden deze vrijwilligersprijzen bij de uitverkorenen thuis uitgereikt. Namens de Provincie Overijssel en Stimuland. Onze fractievoorzitter Fred Kerkhof viel de eer te beurt dit te mogen doen in een tweetal gemeentes. Al op 24 november mocht hij deze prijzen samen met Paula Bierma van “sociaal werk de Kop” uitreiken aan Lucie Horn-Daniëls, Roxy Rutten en Peter Bandringa. En op 7 december was Staphorst aan de beurt. Samen met Lian Benard van Stichting Welzijn Staphorst zetten wij Alie Soer en Jan Vos in het zonnetje. Stuk voor stuk kanjers die zich belangeloos inzetten om Overijssel en zeker hun directe omgeving nog wat mooier te maken.

Het was een grote eer om deze prijzen uit te mogen reiken. Deze mensen verdienen het stuk voor stuk. Uiteraard ook de anderen die in andere gemeentes de prijzen uitgereikt hebben gekregen. Maar zij zijn slechts het symbool voor al die miljoenen andere vrijwilligers die zich zonder eigenbelang willen inzetten voor anderen.

Chapeau!

Volgs ons ook op