Keek op de week 53.

Een jaar heeft 52 weken, zoals we weten. Toch houden agenda’s zich daar niet aan. In mijn agenda is deze laatste week van het jaar “week 53”. A.s. vrijdag is Nieuwjaarsdag, maar nog niet het kalenderbegin van week 1, die start pas op 4 januari. Keek op de week 51 noemde ik de laatste Keek van het kalenderjaar. Echter in deze Keek wil ik toch nog wat zaken belichten die de afgelopen week de aandacht trokken en ik wil kort nog eens terugkijken naar het afgelopen jaar, want er is best wel veel gebeurd. En niet alleen op politiek vlak, want door COVID-19 zag 2020 er voor iedereen anders uit dan we gewend waren. Maar we weten, na regen komt zonneschijn en na de zonsondergang in de avond (en na de daarop volgende nacht) weten we zeker dat de volgende dag weer aanbreekt bij zonsopkomst. Symbolisch gezien komen na slechte of mindere tijden ook weer betere of goede tijden. De foto van de zonsondergang (met wederom dank aan Jaap Koole) boven aan deze pagina symboliseert voor ons dan ook het afsluiten van het afgelopen jaar.

De afgelopen weken stond het nieuws niet stil. De Coronamaatregelen werden verder aangetrokken met een (bijna complete) lockdown tot gevolg, en deze lockdown houdt nog wel even stand, ook in het nieuwe jaar. Het aantal geteste Coronagevallen liep op naar boven de 10.000 gevallen per dag. De ziekenhuizen luidden de alarmklokken en de roep om steunverlening van Defensie kwam uit steeds meer richtingen. Onze Minister van Defensie, Ank Bijleveld, gaf aan dat er meer dan 1000 militaire verpleegkundigen klaar staan om, zodra het mogelijk is, te helpen met vaccineren. Maar ook springt Defensie bij met hulpverleners in verpleeghuizen en in het Noorden van het land wordt om nog meer militaire steun gevraagd.

Met Kerstmis kwamen de eerste goedgekeurde vaccins in Nederland aan, deze liggen nu geconditioneerd opgeslagen in Oss. In de ons omringende landen wordt al massaal gevaccineerd, bij ons zijn we nog niet helemaal gereed, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Bijv. de IJsselhallen in Zwolle worden omgebouwd tot grootschalige vaccinatie locatie voor het personeel van verzorgings- en verpleeghuizen. Nu maar hopen dat de wil er is om massaal gevaccineerd te worden en dat de rest van onze inwoners ook snel aan de beurt komen.

Maar er was meer aan CORONA gerelateerd nieuws. De oproep om zich ook in kerken aan de maximale hoeveelheid kerkgangers te houden werd in hoge mate opgevolgd. Helaas niet overal. In Barneveld ging men gewoon door met het houden van goed gevulde kerkdiensten en ook in Staphorst hield men zich er niet helemaal aan, ook al werd het beter uitgevoerd dan bij de vorige lockdown. Op andere plekken hield men vooral veel kerkdiensten die thuis te volgen waren. Alleen die mensen die eenzaam waren of om andere redenen niet thuis de kerkdienst konden volgen waren welkom in de kerk. De reeds eerder vermelde Ank Bijleveld was echter op speciale uitnodiging in haar kerk aanwezig. Alle Coronamaatregelen werden daar toegepast en ook het aantal kerkgangers bleef binnen de gestelde norm. Echter dat deze bewindsvrouw een voorbeeldfunctie heeft en dus beter niet live had kunnen deelnemen aan deze kerkdienst was haar mogelijk even ontgaan.

Corona en kerkgang worden sowieso vaak in één adem genoemd. Zo verdubbelde het aantal Coronagevallen in bijv. Staphorst en Urk al rap. En dat was bij de vorige Coronagolf in Zwartewaterland ook het geval. Wellicht dat dit toch te maken heeft met het, te dicht, bijeen zitten. En Urk en Staphorst hebben nog wat gemeen. Het zich afzetten van de jeugd tegen bijv. het vuurwerkverbod. Op Urk nam dat al eerder groteske vormen aan, waarbij het uitliep op rellen. Maar ook in Staphorst was het afgelopen weekend raak. Dicht bij elkaar gepakte jeugd onder het viaduct van de A28, vuurwerk afstekend en de politie uitdagend. Gewoon te gek voor woorden.

En verder werd er gewag gemaakt van een nieuwe, nog sneller verspreidende, Corona-variant. Ontdekt in Groot Brittannië en Zuid Afrika, maar nu ook in Nederland opgedoken. Corona, Corona, Corona! Het beheerst ons hele leven.

Maar Groot Brittannië kwam ook anders in het nieuws deze week. De Brexit is rond. Ze kunnen op een nette wijze de EU verlaten. Weliswaar zijn niet alle afspraken naar ieders zin, maar de hoofdlijnen staan. Het zal ongetwijfeld voordelen hebben, maar als de grote file van vaststaande truckers in de havensteden aan de Engelse kust een voorbode zijn, dan liggen er nog wel wat uitdagingen. Deze files waren nu gerelateerd aan het sluiten van de grenzen i.v.m. die nieuwe Corona variant, dus dat is niet helemaal te vergelijken, maar toch.

Nee, laat ik niet weer over Corona beginnen. Ander nieuws van de afgelopen weken dan maar. De zorgtoeslag affaire. De Parlementaire enquête was hier duidelijk over. De wijze van optreden hierin was faliekant FOUT!

Hele gezinnen zijn door de belastingdienst op de rand van de afgrond gebracht. En daar ambtenaren worden aangestuurd door bewindslieden verwacht je dat die hun verantwoording nemen. Nou op het moment van schrijven van deze Keek is daarvan nog geen sprake. Lodewijk Asscher schijnt binnen zijn eigen partij onder vuur te liggen, maar is ook nog gewoon lijsttrekker van de PvdA. En de heren Rutte en Wiebes lopen ook nog gewoon rond of er niets aan de hand is. Het goede nieuws is dat de gedupeerden in ieder geval allemaal een bedrag van 30.000 euro als genoegdoening tegemoet kunnen zien. Echter dat wordt uiteraard ook weer over de verkiezingen heen getild. Weer een voorbeeld van over je graf heen regeren.

De deadline van inschrijven voor de Tweede Kamerverkiezingen is gepasseerd. Meer dan 50 partijen hebben aangegeven deel te willen nemen. En vooral de versplintering op rechts valt op. Ik schreef daar al eerder over. En versplintering verzwakt. En dat is m.i. jammer. Ik ben van mening dat we meer gebaat zouden zijn met een wat grotere rechtse partij die het gat tussen de VVD en de PVV zou kunnen opvullen. Versplintering een mooi woord, vond ook Femke Merel van Kooten. Zij richtte de partij “Splinter” op. Dus ook versplintering op links.

Wat opvalt bij de kandidatenlijsten die tot op heden zijn ingediend is dat Overijssel echt ondervertegenwoordigd is. Bijna nergens staan Overijsselse kandidaten hoog op de lijst. Nee het zijn lijsten die overlopen van Randstadpolitici. En natuurlijk kun je 17 maart stemmen op jouw voorkeurs kandidaat uit de regio. Echter de kans dat deze voldoende voorkeursstemmen krijgt is slechts heel klein. Zeker bij de kleinere partijen. En dat betekent vaak dat een stem op zo’n kandidaat gewoon bij de boven aan de lijst geplaatsen terecht komt. En dat we na de verkiezingen tegen dezelfde problematiek aanlopen die er nu lijkt te heersen. Een politieke arena die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de Randstadproblematiek.

In Overijssel intussen kabbelen de IJssel, de Vecht en andere riviertjes zoals de Reest vrolijk verder. En ook de Provinciale politiek kabbelt rustig door. Het lijkt echt rustig te zijn op het politieke front. Maar er sluimert voldoende. Zo gaf Gedeputeerde Tijs de Bree aan dat het allemaal zeer voortvarend gaat met de energietransitie. De inwoners lieten goed van zich horen en in de RES strategie was duidelijk hoorbaar dat Overijssel snel aan de slag wil met windturbines en zonnevelden. En omdat netbeheerder Enexis aangeeft dat zonnevelden betekent dat de gebruiker meer voor zijn of haar energie zal moeten gaan betalen dan bij windenergie lag het volgens GS voor de hand om meer in te zetten op wind dan op zon. Dus i.p.v. 20% uit wind en 40% uit zon zou dat volgens Tijs de Bree moeten worden omgedraaid, namelijk 40% van de hernieuwbare energie uit wind. Nu weet ik niet met wie GS allemaal praat, maar ik ben bang alleen met hen die hun strategie volgen. Ik hoor namelijk alleen maar negatieve geluiden over enorm hoge en horizonvervuilende windturbines. Of het nu gaat om de geprezen 212 meter hoge windturbines die zuid van Staphorst gaan verrijzen, of de geplande 245 meter hoge turbines langs het Nationaal landschap in Twente.

En er sluimert meer. Denk aan de gedupeerden langs het Kanaal Almelo – de Haandrik. Ik ging er van uit dat we, met de nu afgestemde compensatieregeling, de toegezegde ruime barmhartige regelingen en het komende onderzoek naar het faalmechanisme dat de rust zouden hebben doen weerkeren in het getroffen gebied. Helaas niets is minder waar. Toegezegde huurderving wordt voorlopig afgewimpeld. En erger nog, woningen lopen steeds meer schade op. Ik werd weer benaderd door inwoners met tranentrekkende beelden van lekkages tijdens het afgelopen Kerstweekend. Met water wat niet goed afgevoerd kan worden en steeds groter wordende scheurvorming. Allemaal zaken die door etteren onder de oppervlakte.  Allemaal onderwerpen die in het komende jaar onze aandacht blijven vragen.

Het jaar is bijna ten einde. Een jaar waarin Corona ons leven beheerste. Een jaar waarin onze partij zich ontwikkelde tot een zuiver Provinciale partij. Na het vertrek van Chilion bij het FvD, na mijn vertrek bij 50PLUS en ons korte avontuur bij de PvdT, werken we nu echt aan de toekomst. En dan m.n. aan de toekomst van onze mooie Provincie. En dat willen we blijven doen. Alle vijf; Jolanda, Kees, Ria, Chilion en ik willen ons, ook in het komende jaar, voor de volle 100% voor u blijven inzetten. Op de wijze zoals we dat tot op heden deden of nog beter en waarbij ons ultieme doel is om onze mooie provincie Overijssel voor de inwoners nog mooier te maken.

Ik wens een ieder een goede jaarwisseling. Maar vooral een jaar die voor een ieder positiever wordt dan het afgelopen jaar. En waarbij negatief alleen geldt bij een te houden Coronatest. Tot volgend jaar, tot volgende week,

Fred

Volgs ons ook op