Keek op de week 1.

Keek op de week 1, 7 januari 2021.

De eerste Keek van het nieuwe jaar. En het kan nog steeds, dus bij deze wens ik al onze volgers en hun dierbaren de allerbeste wensen voor het komende jaar. Een jaar waar een goede gezondheid voor iedereen het belangrijkste is. De eerste week van een jaar waarvan we hopen dat het snel weer normaal wordt. Ik hoop alleen dat de situatie in het Capitool op 6 januari geen voorbode is van het nieuwe normaal (zie foto).

Hoe normaal wordt 2021? Dit is dag 6 van het nieuwe jaar!

De eerste week van het jaar, maar ook de eerste politieke provinciale week van het jaar. Afgelopen woensdag was het de eerste digitale “bijeenkomst” van PS na het Kerstreces. Deze woensdag startten wij met de eerste informatiesessie bijeenkomst. Laten we daar dan ook maar mee beginnen.

Om 09.30 uur werd er afgetrapt met de informatiesessie over de omgevingsvisie. En dan met name over de gewijzigde omstandigheden. Hier gaan we komende Commissievergadering a.s. woensdag dieper op in. Deze infosessie werden we bijgepraat over de majeure uitdagingen waar we voor komen te staan. Er worden er nu drie onderkend:

  1. Klimaatadaptatie, migratie en duurzame energie (denk aan droogte of overstromingsgevaar).
  2. Perspectief voor de Landbouw en ontwikkeling van de natuur (vrijkomende agrarische bebouwing en kringlooplandbouw bijv.).
  3. Verstedelijking en mobiliteit.

Vervolgens was er om 11.00 uur een zoom meeting over waarde gericht sturen. Dit betrof een bijeenkomst waar een mogelijk sturingsinstrument aan ons werd gepresenteerd. Naar onze mening goed om te weten dat dit instrument er is, maar we zullen daar als Statenleden in de praktijk niet veel mee doen.

Om 13.00 uur waren er gelijktijdig een tweetal sessies. De eerste betrof het onderwerp Corona en ondernemers en de tweede ging over de randvoorwaarden welke PS mee wilde geven aan de rekenkamer bij het voorbereiden op het rapport over de gevolgde processen bij de werkzaamheden aan kanaal Almelo – de Haandrik.

Deze dag werd gevolgd door sessies over de verstedelijking van Zwolle, het rekenrapport over het draagvlak bij de energietransitie, arbeidsmigranten en werd afgesloten om 20.00 uur met de sessie grondbeleid Landbouw.

Op Provinciaal vlak lopen er op dit moment een aantal zaken met lokale (gemeentelijke) partijen. Zo zijn er vragen gesteld over de voortgang, of eigenlijk stilstand, bij de vervanging en/of verwijdering van asbest daken. En er worden vragen gesteld over nut en noodzaak bij de huidige bomenkap. Uiteraard gaan wij voor de betreffende partijen hiermee aan de gang.

Dan is er de voorbereiding voor de komende commissievergadering en ik heb een digitaal koffiemomentje met onze Commissaris, Andries Heidema a.s. vrijdag. En voor die tijd mag ik weer de afgelopen week toelichten bij RTV Oost.

Maar ook Landelijk stond de wereld niet stil deze week. Zo ettert de toeslagenaffaire bij de belastingdienst nog steeds door. Dat ambtenaren fouten maken is wat mij betreft niet goed te praten, maar waar ik echt een probleem mee heb is dat de verantwoordelijke bewindspersonen geen verantwoordelijkheid nemen en/of tonen. Veel meer dan een sorry kan er niet af.

En ondanks het feit dat het vuurwerkverbod afgelopen jaarwisseling niet echt werd nageleefd was er feitelijk minder toeloop op de geneeskundige zorg n.a.v. vuurwerkongevallen dan voorgaande jaren. Iets wat door de zelfbenoemde superburgemeester Bruls van Nijmegen dan ook reden was om te pleiten voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren in de komende jaren.

En dan Corona. De aantallen besmettingen lopen iets terug, maar de invloed van de feestdagen moet nog komen. In Duitsland en Engeland wordt de lockdown al verlengd en strenger uitgevoerd dan tot op heden. En dat terwijl zij echt al veel verder zijn met vaccineren dan bij ons. Vol trots werd woensdagmorgen de eerste hulpverleenster gevaccineerd. Er zullen best oorzaken zijn waarom wij, als modern en innovatief land, zo laat konden starten met injecteren. Feit is wel dat bijv. in Israël op dat zelfde moment al een kwart van de inwoners is gevaccineerd. Afgelopen weekend waren dat er al 1 miljoen. Dat wij zo laat zijn wordt ons kabinet natuurlijk verweten. Dinsdag was daar ook een hele vergadering voor nodig in het Haagse. En wederom waren de “sorry’s” niet van de lucht. Maar consequenties…….?

En we zijn er nog niet. Want waar ligt nu de prioriteit? Eerst waren dat de ouderen en kwetsbaren. Daarna bedacht men dat het dan ook wel handig was om de verzorgenden ook te vaccineren. Voortschrijdend inzicht deed ons beseffen dat ook het verplegend personeel en huisartsen wel noodzakelijk snel geënt moesten worden. Wie volgt? Politie? Brandweer? Defensie? Nee er trok een andere groep aan de bel! DE TOPSPORTERS. Kom op zeg. Het gaat hier over een relatief sterke en gezonde groep. Een groep topverdieners die slechts voor vermaak zorgt (geef ze brood en spelen riepen de Romeinen al) en die wat mij betreft niet echt behoren tot de groep die essentieel is voor onze samenleving. Ik ben sowieso benieuwd wanneer deze megaklus is geklaard. Dat zou zo maar eens pas na de zomer het geval kunnen zijn.

En tot die tijd? Er wordt nu al weer gesproken over voorrangsbehandelingen bij de verdeling van IC bedden. Jong voor oud. En ik begrijp dat best, maar zou levensvatbaarheid niet selectiecriterium nummer één moeten zijn? En het tekort aan IC bedden zagen we in maart toch al aankomen. Hadden de ziekenhuizen daar niet op kunnen anticiperen? Ja, maar dat deden ze ook, echter toen de rekening werd neergelegd bij het ministerie van VWS, waren die niet thuis. Ze hebben nu gelukkig een rechtzaak aangekondigd, want dit mag toch niet gebeuren?

Wat gebeurt er de komende week, wat staat er op onze agenda? Maandagavond wordt ik geacht weer als stamgast bij Overijssel vandaag (RTV Oost) aan te schuiven. Dinsdag houden we als fractie onze fractievergadering en we sluiten af met onze digitale Nieuwjaarsreceptie. Woensdag de commissiedag. En vrijdag een digitale bespreking over het gebruik van waterstof. Vervelen doen we ons eigenlijk nooit.

Maar Fred, die foto na de eerste alinea, de bestorming van het Capitool, iets wat je verwacht in de eerste de beste bananenrepubliek, maar toch niet in een rechtstaat, moet je daar niets over kwijt? Dat zou ik kunnen doen, maar ik ga er van uit dat iedereen die beelden wel scherp heeft. En hoe ernstig het ook is en leek, 6 uur later dan gepland en 4 doden verder (1 neergeschoten, 3 overigen) was er gewoon duidelijk dat de democraten de meerderheid hadden. Slechts 52 aanhoudingen, waarbij ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat er toch wat meer onruststokers waren. En hierna draaide alles weer als van ouds. Alles? Nou één dingetje anders, Twitter blokkeerde Trump voor twaalf uur. Men dronk een glas, deed een plas, maar nooit meer werd alles zoals het was.

Blijf gezond en tot de volgende Keek, Fred.

Volgs ons ook op