Keek op de week 5.

Keek op de week 5. 4 februari 2021.

De dagen worden al weer langer, het wordt later donker en het is ’s morgens eerder licht. De winter loopt ten einde en het voorjaar komt langzaam, maar zeker naderbij. Van de week was er wat lichte sneeuw en het werd glad. En net als ieder ander jaar lieten we ons daardoor verrassen. Niet de strooidiensten, nee die waren ruim op tijd. Maar toch gebeurde er door het hele land ongelukken en aanrijdingen. Het blijft een vreemd fenomeen, dat we ons laten verrassen door weersomstandigheden. Wat blaadjes op de rails en de dienstregeling moet worden aangepast en wat sneeuwvlokjes en we zitten in code-oranje.

Afbeeldingsresultaat voor ongelukken gladheid

Nou in code-oranje zitten we ook al langer door het venijnige virus, wat maar weigert te vertrekken. Nee sterker nog het muteert regelmatig, waardoor er weer extra maatregelen nodig zijn. Het Outbreak Management Team (OMT), geeft advies en het demissionair kabinet komt met de daarbij passende maatregelen. Net als toen het kabinet nog niet gevallen was. Het enige verschil bij de persconferentie is dat Rutte er nu bij zijn uitleg iedere keer bij vermeld dat het ook “goedgekeurd” is door de Tweede Kamer. Echter of dit nu echt altijd zo is, durf ik te betwijfelen, gezien het commentaar op de maatregelen achteraf.

Afbeeldingsresultaat voor persconferentie rutte

Maar ga er maar aan staan. Wat is wijsheid? Iedere maatregel of iedere keuze die je maakt doet wel ergens een groepering pijn. Ik benijd dan ook Mark Rutte of Hugo de Jonge echt niet. Wat je ook doet of beslist, goed is het nooit in de ogen van de benadeelden. En dat is nooit prettig, maar in de verkiezingstijd al helemaal niet. Met de mond belijden de partijen dat ze deze Coronacrises niet zullen gebruiken in de “verkiezingsstrijd”, maar de oplettende kijkers zien het tegenovergestelde. Maar wat je nu ook ziet gebeuren is dat er maatregelen worden teruggedraaid, hoe onverstandig wellicht ook, juist omdat die verkiezingen naderen. En het is maar de vraag of dat nu wijsheid is. Helaas weet je dat vaak pas achteraf, achteraf kijk je een koe in de kont, zegt het spreekwoord. Neem nu maar eens de aangekondigde versoepelingen. Deze week verschoof in één keer de prioriteit. Bijna twee weken geleden, bij het afkondigen van de avondklok, was het adagium; dit is het eerste wat we terug gaan draaien zodra het kan, want het is een grote inbreuk op ons leven. Echter veel mensen, zeker zij die thuis moesten werken, gestoord door om hun heen draaiende kinderen, die ook nog eens thuisles moesten krijgen, hadden het meeste last van het sluiten van de scholen. En deskundigen luidden de alarmklok over het achteruit gaan van de ontwikkeling van de jeugd. Dus besloot het kabinet, waarbij uiteraard weer werd vermeld; met steun van de Tweede Kamer, dat volgende week de basisscholen weer opengaan. In eerste instantie leek er een zucht van verlichting door Nederland te gaan. Maar het OMT vond dit eigenlijk niet zo’n goed plan. Het gemuteerde virus vermeerderde drie keer zo snel als de oude versie. En ook een groot deel van de 6000 basisscholen zagen dit niet zo zitten. Wat is wijsheid? Kinderen in bubbels van 4 of 5 kinderen in een te kleine klas? Het risico lopen dat de besmetting sneller gaat dan nu? Leraren blootstellen aan dit extra risico? Kinderen meer testen? Kortom veel vragen waar je één, twee, drie geen antwoord op kunt geven. Maar ja het is verkiezingstijd en je wilt toch wat mensen tevreden zien te krijgen.

Nog zo’n maatregel. De winkels mogen volgende week open zodat mensen “dingen” kunnen ophalen die ze per telefoon of mail hebben besteld. Nou denk je dan, een maatregel om de winkeliers wat lucht te geven. Maar helaas, de eerste kreet die je hoorde was, dat dit een druppel op een gloeiende plaat zou zijn. Dus veel lucht geeft dit ook niet. Maar wat is dan wijsheid? Ik zei het net al, al doe je je uiterste best, in dit geval doe je het nooit goed. Over het algemeen vind ik de wijze waarop deze crisis wordt aangelopen niet echt verkeerd. Nee, ik heb zelfs bewondering voor de betrokken bewindslieden. Heb ik dan geen bedenkingen over hun werkwijze? Ja zeker wel! Ik vind dat ze de plank volledig mis hebben geslagen op logistiek gebied, ik schreef daar vorige Keek al over. En persoonlijk vind ik het ook niet slim, als je probeert je fouten met een rekentrucje goed te praten. Ik doel dan op enerzijds het feit dat we in Europa onderaan bungelen met de hoeveelheid gegeven vaccinaties en anderzijds dat je daarna als vakminister aangeeft dat er anderhalf keer zo veel is gevaccineerd als de beroepsgroep aangaf, om daar na twee dagen weer op terug te komen. Maar ja het is verkiezingstijd, dus wat is wijsheid? Als laatste nog eentje over Corona en onze kruideniersmentaliteit. Misschien hebben we te weinig vaccins besteld, misschien betalen we wel minder dan landen die al meer inwoners hebben gevaccineerd, dat alles heeft alles te maken met onze koopmansgeest. Maar nu worden ook de GGD ’n aangekeken dat ze maar zes doses vaccin uit één ampul halen, terwijl ze deze niet mogen mengen. Wat is wijsheid? En is het wel wijs om de tijd tussen de twee injecties te verlengen naar maximaal zes weken? Zeg het maar.

Gebeurde er dan niets anders? Ja natuurlijk wel. Op Milieu en energiegebied veranderde er wat zaken. Zo komt er eind volgend jaar statiegeld voor blikjes. Wat mij betreft een prima initiatief, zeker als dit ook gaat gelden voor Petflesjes. Deze komen nu in de natuur terecht en dat dat schadelijk is moge duidelijk zijn. Maar ook wordt steeds meer duidelijk dat het draagvlak, bij het vol zetten van het landschap met windturbines en zonneparken, tanende is. En dat komt de “groene” partijen wat minder uit. Maar ook Alex Brenninkmeijer, onze Nationale ombudsman kwam dit ter ore. Zijn oplossing; beter luisteren naar omwonenden, ik had het zelf kunnen bedenken. Maar zijn oplossing is dan het vormen van burgerforums.

Ik schreef het net al, het is verkiezingstijd. De verkiezingsretoriek vliegt om onze oren. Zeker nu ik niet meer deel uitmaak van een Landelijke politieke partij, en dus niet in de politieke tredmolen meeloop, valt me dat extra op. 41 partijen die een gooi naar één of meerdere zetels willen doen. Afgelopen maandag was de deadline voor het inleveren van de juiste bescheiden zoals kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen. En bij een grote meerderheid van deze partijen werd verzuim vastgesteld, anders gezegd het klopte gewoon niet. En ook in onze Provincie zie je dat de strijd zich verhardt, met de eerste slachtoffers tot gevolg. Het is duidelijk dat Overijssel procentueel gezien te weinig kandidaten op de lijsten heeft staan. Maar die weinigen die er opstaan moeten dan wel worden gepromoot. De Provincie doet dat, samen met Gelderland in de “kracht van Oost”. Een prima initiatief, alleen moet je dan wel alle Overijsselse kandidaten een gelijk podium geven.

En dan, de eerste stemwijzers zijn uit. De eerste was de Volkskrant die bij de stemwijzer gebruik maakte van het stemgedrag van de partijen. Op zich prima, alleen vallen dan de nieuwe partijen, ook de in potentie grotere, buiten de boot. En gisteren was de beurt aan de stemwijzer van het AD en de Stentor. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik beide stemwijzers heb ingevuld, maar dat ik toch nog maar even wacht met mijn keuzebepaling tot Pro Demos zijn kieswijzer half februari uitbrengt.

Ik had het over het verharden van de verkiezingsstrijd. Echter deze verharding zie je op dit moment in de hele maatschappij. Denk aan de rellen twee weken terug. In de Provinciale politiek was de fractievoorzitter van de CDA, Bouwien Rutten, slachtoffer van deze verharding zoals ze zelf verklaard. Ik vraag mij oprecht af of dat de enige reden is. Ja het taalgebruik wordt wat heftiger, maar je mag toch verwachten dat je als politicus ook wat eelt op je ziel hebt dan wel kweekt.

Deze week werd voor ons gedomineerd door de informatiesessies gisteren. Ria mocht zich bezighouden met de vitaliteit van vakantieparken en met een leefbaar platteland. Chilion hield zich bezig met het sport- en beweegakkoord, de versterking van de culturele sector en de stikstofproblematiek in het Vechtdal. En ik zelf liet me verder informeren over de stand van zake bij de Regionale Energie Strategieën, de waterstofinitiatieven en Oost NL. En verder zijn we hoofdzakelijk druk met de voorbereidingen voor de komende week, en met name de Commissievergadering. Zeker druk vanwege ons mede ingediende agendavoorstel om de ellende van Kanaal Almelo – de Haandrik nogmaals te behandelen. Komende woensdag lijkt dan ook een goed gevulde dag te worden met een start om 09.30 uur en een geschatte eindtijd van 22.30 uur. En dat buiten de normale werkzaamheden door. En ook dan zal ik mij regelmatig afvragen wat wijsheid is.

Blijf gezond en tot de volgende Keek, Fred

Volgs ons ook op