Keek op de week 9

Keek op de week 9. 4 maart 2021.

De week waarin op vrijdag 26 maart minister Hugo de Jonge op televisie uitsprak dat hij de Corona-crisis voor geen goud had willen missen. Natuurlijk bedoelde hij dat niet letterlijk, maar deze opmerking was op zijn minst wat ongelukkig. Want ik kan mij echt niet voorstellen dat er ook maar iemand rondloopt die blij is met dit virus wat nu al ruim een jaar rondwaart. Maar in verkiezingstijd is dit natuurlijk een heerlijke uitglijder om te ge- of misbruiken door andere partijen.

Kaag botst hard met Wilders over diversiteit in eerste televisiedebat | NU  - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Het was ook de week van het eerste echte televisiedebat. Helaas maar met zes lijsttrekkers. En dan ook nog de lijsttrekkers die ik nu wel ken en van partijen waarvan ik de standpunten nu ook wel ken. En toch gebeurde er wel wat. Persoonlijk vind ik het wel grappig als lijsttrekker Rutte wordt geconfronteerd met het effect van de toeslagenaffaire. En nog wel door een gedupeerde burger. Dat was niet gemakkelijk te pareren, hoe goed je ook bent in het debat. En lijsttrekker Kaag die geconfronteerd werd door een door een agrariër met de stikstofproblematiek was ook niet verkeerd. Mevrouw Kaag die ik toch verdenk van een wat elitair karakter die werd geconfronteerd werd met de “werkende klasse”. En met alle respect, je scoort in mijn ogen niet echt als je roeptoetert dat er de komende vier jaar maximaal gebouwd moet worden, terwijl je in de partij zit die de afgelopen vier jaar de minister (Ollongren) mocht leveren die over wonen ging. Maar het hoogtepunt was toch wel de opmerking van de aanwezige agrariër dat je ook het auto-aantal niet ging halveren om de uitstoot te verminderen, maar dat je dan ging zoeken naar andere alternatieven. Minder vond ik de uitgezochte opponent van lijsttrekker Wilders. Je kunt niet volhouden dat Nadia Zerouali een gewone burger zou zijn. Google haar maar eens en verwonder je slechts. Schrijfster, eigenaar van een Couscous restaurant, maar ook televisiepresentatrice. Ik weet niet hoe u dit debat heeft bekeken, maar persoonlijk vond ik de aanwezigheid van de lijsttrekkers van de kleinere partijen; Code Oranje, Bij1 en Volt bij Jinek veel belangrijker. Juist die lijsttrekkers met hun standpunten wil ik leren kennen. Die anderen, met alle respect, ken ik nu wel.

Jinek gemist? Bekijk hier de hele uitzending

Dan word ik de laatste tijd doodgegooid met spotjes van mijn oude partij. Ja, ik heb het over 50PLUS. Ik heb altijd geventileerd dat het zover het hun programma betreft best wel OK is. Maar ik word keer op keer verrast over de insteek van lijsttrekker Liane den Haan. Haar standpunten, die zij op diverse fora ventileert, staan vaak haaks op de punten in het verkiezingsprogramma. Zeker als het gaat over de “kroonjuwelen” van deze ouderenpartij. Zo is zij voorstander van een nieuw pensioenstelsel. Onbegrijpelijk, ten eerste staat de huidige 1e Kamer coryfee en pensioendeskundige Martin van Rooijen daar niet achter. Ten tweede wordt dit niet gedragen door de huidige Tweede Kamerfractie, maar ook niet door het gros van de leden. En ten derde werd ons pensioensysteem van de week weer uitgeroepen als het beste pensioensysteem van de wereld. Maar ook over de AOW-leeftijd zwalkt de lijsttrekker wat heen en weer. Maar het gekste vond ik haar keuze met wie zij wel wilde regeren. De VVD, de PvdA en D66. En laat dat nu juist de partijen zijn die in mijn ogen een antiouderen beleid volgen. En ook lijsttrekker Lilian Marijnissen van de SP was verbaasd over de standpuntwisseling op het gebied van het laten vallen van wat zij noemen het ziekenfonds 2.0.

Nog een “hoogtepunt” deze week. We zijn weer wereldkampioen. Heeft u dat niet meegekregen? Nou vanmorgen stond onderstaand bericht in een Landelijke krant. Het zal wel een prestatie zijn, maar of je er nu trots op moet zijn? Ik niet in ieder geval.

Dan de Corona crisis. We komen op stoom. De ene dag gaat het beter, de andere dag is het weer rampspoed. Hugo de Jonge geeft aan dat in juli alle 18-jarigen en ouder zij gevaccineerd. Ik zal het eerst nog maar moeten zien. De winkels mogen weer mondjesmaat open, alleen de horeca schiet nog niet op. Er wordt ook gedreigd met openen van de horeca en in Zwolle werden demonstratief de terrasjes buiten gezet. Het is ook wel zuur als je horecaondernemer bent en nog steeds niet open mag. Maar het grote nieuws was toch wel de verruiming van de opening van middelbare scholen en niet onbelangrijk de opening van kapsalons en andere contactberoepen. En iedereen heeft het in de media kunnen volgen, de kappers zielsgelukkig, maar dat haalde het nog niet met het geluk van hun klanten. En ik snap dat. Ook ik mocht woensdag mijn opwachting bij mijn kapster Gerda in mijn woonplaats maken. Ik was haar eerste klant sinds 15 december van het vorige jaar. Leuk was dat ik tijdens de knipbeurt door Bert en Loes van RTV Oost programma Goeiemorgen Overijssel werd gebeld, zodat Gerda 2 nummers kon aanleveren voor de “als je haar maar goed zit top 50”. En het knippen was echt wel nodig en precies op tijd voor het Presidium en de Statenvergadering van woensdag.

Deze Statenvergadering was een unieke. Voor de eerste maal tweetalig. Uiteraard in het Nederlands, maar ook in het Nedersaksisch. Wel moest in dat geval de spreektekst ook in het Nederlands worden aangeleverd, omdat een Statenvergadering voor iedereen te volgen moet zijn. Dit taalexperiment maakt deel uit van een groter streektaaloffensief. Er was afgelopen maandag een Webinar over de geschiedenis van de streektaal en ook RTV Oost besteed er heel veel aandacht aan o.a. met quizjes. De vergadering die om 13.00 uur begon had niet veel, maar wel een aantal belangrijke onderwerpen om te behandelen. Zo boden de zes jongste Statenleden van de PVV, FvD, OCL, SP, D66 en onze eigen Fractie Mooi Overijssel een initiatiefvoorstel aan om in de toekomst een bindend corrctief referendum te kunnen houden. Dit onder het mom dat je draagvlak onder je bewoners niet moet kopen, zoals sommige energiereuzen proberen, maar om ze daadwerkelijk een beslissende stem te geven. Er werden een aantal moties behandeld, ook over de energietransitie. De voor ons belangrijke, om zichtbaar te maken hoe de omgeving eruit komt te zien bij de plaatsing van windturbines en zonneparken, werd met ruime stemmen aangenomen. Vergadering Provinciale Staten 03-03-2021 Provincie Overijssel (notubiz.nl)

Maar ook het kanaal kwam weer ter sprake. In het vragenuur, maar ook door de vergadering heen. Het dossier zitten we vanaf het begin bovenop. En dat moet ook. Zeker voor de gedupeerden die nog steeds in onzekerheid zitten. Samen met PVV, OCL, FvD komen wij al vanaf het begin voor de gedupeerden op. De mogelijke oorzaak, piping, waar wij vanaf het begin op wijzen wordt ook gestaafd door een tweetal deskundigen, zoals we al eerder schreven. GS wil daar nog niet aan, maar ik ben ervan overtuigd dat GS ongelijk gaat krijgen in deze zaak. Maar nog erger dan deze ontkenningsfase is de opstelling van een achttal partijen. Deze partijen, D66, GL, PvdA, PvdD, SGP, SP, VVD onder aanvoering van de CDA boycotten onze vorige informatiesessie met de deskundigen waaronder de heer Baars. Maar ja het is en blijft verkiezingstijd. Dus wat gebeurt er? Ze beleggen nu zelf een informatiesessie op 10 maart. Om dezelfde informatie op te halen die ze woensdag 17 februari al hadden kunnen hebben. Doorzichtig en zelfs schofferend naar ons toe. En het dan gek vinden dat de discussie zich verhardt in de Staten. Maar wij zullen niet op dezelfde wijze acteren. Alles om de onderste steen boven te krijgen, dus zullen we uiteraard gewoon deelnemen.

Voor deze week weer voldoende behandeld. Tot de volgende week, tot de volgende keek, Fred

Volgs ons ook op