Keek op de week 11.

Keek op de week 11. 18 maart 2021

Winnaars en verliezers. U begrijpt al waar deze Keek over zal gaan. Winnaars en verliezers bij de Landelijke verkiezingen. Laat ik beginnen met de winnaars te feliciteren met het resultaat. En met winnaars bedoel ik niet alleen de betreffende partijen, hun campagneteam en hun lijsttrekkers, nee ik doel ook op de kiezers die op de winnende partijen hebben gestemd. Ik reken me zelf tot de verliezers. Nee, de Fractie Mooi Overijssel deed niet mee, het waren immers geen Provinciale verkiezingen, maar ik stemde wel vol overtuiging op Code-Oranje. En ook al zijn de definitieve uitslagen pas volgende week bekend, het is nu toch wel duidelijk wie de winnaars zijn en welke partijen ons mogen gaan vertegenwoordigen.

Zoals het er nu uitziet gaan 17 partijen ons vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De VVD werd de grootste partij. Veel inwoners begrijpen dat niet vanwege de afgelopen regeerperiode, het uitkleden van de zorg en de ic-capaciteit, de schandalen en o.a. de toeslagenaffaire. Ikzelf begrijp het wel. De VVD zette deze keer vol in op de persoon Mark Rutte. Hij werd neergezet als Staatsman. Slim, maar ook niet onverdiend. Je kan van Mark Rutte vinden wat je er ook van vindt, maar ik zelf zou op dit moment geen andere politicus weten die het net zo (goed) zou hebben gedaan.

Dan de grote winnaar deze keer D66. Deze enorme winst zag ik echt niet aankomen. Heel knap, echt waar. Maar voor mij kwam deze klap toch wel heel hard aan. Een partij die het referendum uitzwaaide, die volmondig achter het nieuwe pensioenakkoord staat, die dus het beste pensioenstelsel ter wereld ten grave wil dragen en die ook heel Nederland, onze mooie provincie Overijssel incluis vol wil zetten met onzinnige windturbines en zonneweides. Alleen daarom al voel ik mij verliezer. Maar ja, ik kan er van alles van vinden, knap is het wel van 19 naar waarschijnlijk 24 zetels. Maar er waren meer winnaars. Het FvD, van 2 naar waarschijnlijk 8 zetels en de nieuwkomers Ja21 met 4, Volt met 3, BBB en Bij1 met ieder 1 zetel.

En bij winnaars horen ook verliezers. De grote verliezers zijn toch de “linkse” partijen, hoewel ook de winnaar D66 en de CU daaronder vallen naar mijn mening. De in onze Provincie grootste partij, de CDA, werd afgestraft. Ik ga er van uit dat dat te maken heeft met de opvatting van deze partij omtrent agrariërs. Zeker in Overijssel stemden veel van hen deze keer op een andere partij en zeker ook op de BBB.  De grootste verliezer is echter Groen Links. Gehalveerd van 14 naar 7 zetels. Waarschijnlijk willen de kiezers toch niet allemaal diep in de buidel tasten om klimaatneutraal te worden. En ook de SP komt er met 5 zetels minder niet zo goed vanaf. Persoonlijk vind ik dat wel jammer want zeker hun opvattingen over bijvoorbeeld zorg en “ziekenfonds 2.0” sprak mij zeer aan. Ook de PVV zakte 3 zetels, maar blijft wel de grootste oppositiepartij. Dan de kleinere partijen. Hier steekt 50PLUS met kop en schouders boven de verliezers uit. Van 4 naar 1 armzalig zeteltje. En dan mogen ze nog in hun handen knijpen. En dat voor een partij die een jaar geleden nog op een mogelijke 10 zetels werd ingeschat. Dit verlies is begrijpelijk, maar o zo zuur voor de achterban. Welke partij gaat zich de komende tijd nog inzetten voor die zeven miljoen ouderen? En dan de verliezende nieuwkomers zonder zetel. Ik ging echt voor Code-Oranje, die stond het dichtst bij onze politieke opvattingen. Maar helaas de Tweede Kamer zit er niet in. En bijna net zo jammer vind ik dat voor LHK, Splinter en Oprecht. Ook dat waren partijen die ik graag in de Kamer had teruggezien.

De grootste partijen: Blauw VVD, lichtgroen D66, donkergroen CDA en oranje SGP.

De verkiezingen zitten erop. De zegeningen worden geteld, de wonden gelikt. De geloofsbrieven worden overhandigd en de formatie gaat starten. De kiezers gaan door met de orde van de dag. Of de verkiezingen hebben geleid tot gewenste resultaten moet de toekomst uitwijzen. Iedereen weet dat de verkiezingsprogramma’s heilig zijn tot de dag dat de uitslagen bekend zijn. Want nu gaat het om (mee)regeren. Wordt het coalitie of oppositie? En wat mag het kosten om mee te kunnen regeren?

Sommige kiezers en ik reken mezelf daar ook onder houden een katterig gevoel over aan deze verkiezingen. Andere kiezers proberen op Facebook munt te slaan uit hun unieke rode potlood. Onbegrijpelijk dat de Hollandse handelsgeest zover gaat. Mijn rode potlood heb ik niet ter verkoop aangeboden en ik zal hem ook niet in mijn historische verzameling bewaren.

Verkiezingen. Ik heb er even genoeg van. Ik wis deze uitslag snel van mijn harde schijf en zie uit naar de formatiebesprekingen. En daarna kunnen we ons opmaken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En onze fractie? Deze week niet zo veel meer. Vrijdag niet te gast bij Goeiemorgen Overijssel van RTV Oost. Bert en Loes zijn even vrij. Nee pas maandag mag ik me weer om 17.00 uur als stamgast bij het programma “bij Oost” voegen. Woensdag zullen we ons van negen uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds bezighouden met de commissievergadering, die weer te volgen is via uw computer. Onderwerpen zijn de omgevingsvisie, ruimte en water, bestuur en financiën, milieu en energie, landbouw en natuur en verkeer en vervoer. Kortom al onze portefeuilles passeren het toneel. Dus de gehele fractie kan aan de bak. Donderdag nog een tweetal informatiesessies en ook die week is politiek gezien weer voldoende gevuld.

Deze Keek was slechts gevuld met de verkiezingen. Niet omdat er niet meer gebeurde deze week, nee zuiver omdat het deze verkiezingen echt wel ergens over ging. Tenminste als je de handel in rode potloden niet meerekent. Tot de volgende week, tot de volgende Keek, Fred

Volgs ons ook op