Keek op de week 14.

Keek op de week 14. Donderdag 8 april 2021.

En wat een week. Een week waarop, in mijn zienswijze, de politiek zich van zijn slechtste kant liet zien. Politiek heeft als belangrijkste pijler het vertegenwoordigen van de inwoners, de zogenaamde volksvertegenwoordiging. Het gaat dan niet alleen om het hebben van een meerderheid, dus de helft plus één, maar ook om vertrouwen. De bevolking MOET vertrouwen hebben in die personen die hen vertegenwoordigen. En ik ben van mening dat dat vertrouwen een flinke knauw gekregen heeft.

Vorige Keek schreef ik daar al over. Ik hoopte op bezinning en reflectie na de Pasen, maar helaas niets was minder waar. De politieke arena leek wel een slagveld. Daarom heb ik ook bovenstaande paginafoto van Jaap Koole uitgekozen, het zicht op de Grebbeberg. Maar ook onderstaande afbeelding is uiteraard geen toeval.

Laten we eens kijken naar de debatten van afgelopen week. Niemand wilde regeren met een VVD waar Mark Rutte aan het roer zou staan. Ik vind daar wat van, want volgens mij zit er nu niemand in de Tweede Kamer die beter geschikt is om de huidige crisis het hoofd te bieden. Maar dat mag ieder voor zich weten. Maar toen puntje bij paaltje kwam was het alleen de Christen Unie die dat uitsprak. Het leek er zelfs op, gezien de non-verbale communicatie tussen Rutte en Kaag, dat er al weer afspraken in de achterkamertjes waren gemaakt. En dat werd ook duidelijk door sommige anderen opgemerkt. Wilders wees mevrouw Kaag daar m.i. terecht op. Ik weet niet wie het nog meer is opgevallen, maar de elitaire D66 partijleidster liet wel heel snel haar masker vallen. Haar taalgebruik werd door mij als minder bekakt ervaren, maar het opvallendst was haar gezichtsuitdrukking. Eén en al diepe haat. Ik zelf vond haar gezicht bijna eng op Greta Thunberg lijken. Maar ook sprak het gezicht van Lilian Marijnissen boekdelen bij het langslopen van Sigrid Kaag.

Niet zo briljant was de uitlating dat mevrouw Kaag met de heer Rutte had gebeld en dat, zuiver toeval natuurlijk, er ook was gesproken over het eventueel naar voren schuiven van (ik ben geen lammetje) Vera Bergkamp als kandidaat Kamervoorzitter. Overigens stelde laatstgenoemde zich pas kandidaat na het betreffende telefoontje. De knipoog van Mark Rutte naar Sigrid Kaag sprak boekdelen. En het zal ongetwijfeld weer toeval zijn dat Vera Bergkamp gisteren verkozen werd boven Khadija Arib en Martin Bosma. Die laatste had sowieso geen kans want een PVV-coryfee zou in ieder geval uitgesloten worden. En hoe goed mevrouw Arib de afgelopen vijf jaar ook haar rol als Kamervoorzitter had vervuld, hier kon ze niet tegenop. Met 74 stemmen, en het is natuurlijk toeval dat D66 (24), VVD (34), CDA (15) en 50PLUS (als D66 light, 1) samen precies 74 stemmen hebben, werd mevrouw Bergkamp (tot gisteren had 99% van de Nederlanders nog nooit van haar gehoord) de nieuwe Kamervoorzitter. Laten we hopen dat ze in ieder geval over de juiste kwaliteiten beschikt. En natuurlijk zijn er geen spijkerharde bewijzen, maar wellicht tekent zich hier toch het nieuwe kabinet af. Alle harde woorden van voor Pasen ten spijt. En ik persoonlijk kan daar wel mee leven. Ik moet er niet aan denken dat er een regering zou komen, van de 7 genoemde kleinere partijen, met een nog linkser en groener signatuur. Maar eigenlijk had ik nog veel liever gehad dat er nieuwe verkiezingen zouden moeten komen. Dat had naar mijn mening kansen geboden voor andere partijen. Maar die kans lijkt nu echt verder weg.

Wat gebeurde er nog meer wat niet een schoonheidsprijs verdiende? Nou om maar op Wereldniveau te kijken, was het meest in het oog springende voor mij de schoffering van Erdogan richting EU Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De vernedering om een vrouw geen stoel aan te bieden typeert de denkwijze van deze potentaat.

En uiteraard blijft voor mij ook nog steeds de scoop een beetje op 50PLUS gericht. Liane den Haan die haar achterban en de leden al eerder verbijsterde door haar eigen inzichten over de AOW-leeftijd en pensioenen boven die van de partij te stellen, nam ook afstand van een eerder door Corrie van Brenk ingebracht stuk over de zogenaamde rekenrente. Gelukkig wilde de SP dit dossier wel overnemen. Maar een kind kon zien dat ook de 50PLUS Eerste Kamerleden, zeker Martin van Rooijen, verbijsterd waren. Op Social media wordt ook steeds meer de onvrede van deze gewijzigde koers zichtbaar. Maar ook in de enige gemeentelijke fractie in Overijssel waar 50PLUS zitting had, botert het niet echt. De onderlinge verhoudingen zijn zo geëscaleerd dat Linda Verschuur afstand moest nemen van 50PLUS. Let wel, dit was een echt goudhaantje voor 50PLUS en ze stond niet voor niets op een twaalfde plaats bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen. En dat was de hoogste plaats voor kandidaten uit de 5 Noordelijkste Provincies.

Bij ons in de Provincie was het de afgelopen week rustig. Voor wat betreft het kanaal debacle lijken zich de zaken toch verder in goede zin te ontwikkelen. Gespecialiseerde contra-experts bieden zich nu aan, maar ook gemeente Twenterand begint zich te roeren. Uiteraard houdt onze fractie dit dossier oplettend in de gaten. Gisteren was een informatiesessie dag voor PS. Ikzelf kon volstaan met het bijwonen van een live Presidium. Het was heerlijk om alle andere fractievoorzitters, de griffie en de CvdK weer eens live te spreken, ook al was het op gepaste afstanden. De rest van de fractie was drukker deze keer. Ria mocht aan de gang met de OV-concessie IJssel-Vecht, het toekomstbeeld fiets, de omgevingsvisie (i.p.v. mij) en het Stikstofdossier. Chilion mocht zich laten horen bij de Kracht van Oost, Landbouw en de SER. Vanmiddag houd ik mij bezig met de voordelen en gevaren van elektrificatie. Morgen verheug ik me om, weer na een pauze van vier weken, bij Bert van Losser in Goeiemorgen Overijssel van RTV Oost mijn Keek weer te mogen toelichten en in de middag mag ik een meeting bijwonen over de RES Noord West Overijssel.

Ik heb het in deze Keek niet gehad over COVID-19. Niet over mogelijke versoepeling als je negatief getest bent. Niet over de zelftesten die je daarvoor voor 9 euri per stuk zou kunnen aanschaffen. Niet over de mogelijke bijwerkingen van het Astra Zenica vaccin (waarom stapt men wel in een vliegtuig (kans op trombose 1:5000) maar wil men geen AZ-vaccin (kans op trombose 1:100.000))? Ik zal het ook niet hebben over het gemis van Paasvuren de laatste twee jaar, nee we houden het hierbij deze Keek.

Tot de volgende week, tot de volgende Keek, Fred

Volgs ons ook op