Keek op de week 21.

Keek op de week 21. Donderdag 27 mei 2021.

De Vloedbeltverbindingsweg door Ria Smit.

Woensdag 26 mei was ik, woordvoerder commissie verkeer en vervoer, in Bornerbroek voor een gesprek met de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek over de (on)mogelijkheden en kosten van de aan te leggen verbindingsweg om met name het dorp Zenderen te ontlasten van de veel te hoge verkeersdruk.

De aanleg zal zeker (ook positieve) gevolgen hebben voor de infrastructuur in en rondom de dorpen, voor de prachtige natuur in het algemeen, het glooiende essenlandschap EN last nut least de enorme verkeersdrukte. Er is een enorme investering nodig, een verstandige realistische keuze die recht doet aan doelstelling en verantwoord ingrijpen in dit unieke landschap is hier gevraagd.

Een bijzonder prettig gesprek met commissieleden werd gevolgd door een wandeling door   weilanden, over maisvelden, langs fietspaden en aangelegde wandelpaden.  Let wel, het natuurgebied De Doorbraak met unieke flora en fauna is hier in de directe nabijheid.

Uitleg over de verschillende opties op locatie was beslist een eyeopener.

Ook de eventuele aanleg van één of twee tunnels, afhankelijk van de te zijner tijd gekozen locatie is een wezenlijk verschil voor verkeer, infrastructuur en landschap. Er zijn nog wel keuzes te maken.

  • Een verbindingsweg die voor een groot deel parallel loopt met de spoorlijn?
  • Een verbindingsweg die op een heel andere locatie een groot deel van het landschap zal doorsnijden?
  • Één of twee tunnels aanleggen?
  • Hoeveel rotondes en waar dan?

Vaststaand feit is dat het nu te druk is in het dorp Zenderen.

Echter met de aanleg zijn niet slechts enkele miljoenen gemoeid, maar vele miljoenen.

Uitgerekend vandaag maakt de Provincie Overijssel bekend dat het kasboek voor 2023 geen positief resultaat zal laten zien. Welke gevolgen heeft dit voor deze plannen, maar ook voor de geplande rondweg in Weerselo en de eventuele aanleg van twee tunnels?

Genoeg te bespreken dus in de commissie en daarna te beslissen in PS.

Vorige week werd nog gesproken over de N35 tussen Wythmen en Haarle, waar ook de nodige aanpassingen en uitbreidingen op het programma staan.

Vele miljoenen, kilometers weg, behoud van landschap en natuur vragen de komende tijd om verstandige besluiten. Onze Fractie is zich daarvan bewust. En we zullen ons moeten beraden over welke keuzes verantwoord zijn en welke niet.

Tot de volgende Keek, Ria.

Volgs ons ook op