Keek op de week 26

Deze week slechts één onderwerp. De vertrouwensbreuk afgelopen PS vergadering!

IS OVERIJSSEL ONBESTUURBAAR?

VVD, PvdA, CU en SGP vragen zich dat af na het stemgedrag van de CDA bij de perspectiefnota. De vraag stellen is vaak hem beantwoorden. Maar er is hier heel wat anders aan de hand! In Nederland werken we met dualisme. Bij het begin van een bestuursperiode wordt er een bestuur (GS) gevormd, meestal door de grootste partijen en deze heeft dan vaak een meerderheid. De partijen die in het bestuur zitten noemen we de coalitie, de overige partijen noemen we de oppositie. Op dit moment heeft de coalitie 24 zetels en de oppositie 23 stuks.

Een nipte meerderheid. Maar is het dan ook zo dat er altijd een stemgedrag moet zijn van 24 tegen 23 stemmen?NEEN. Ieder Statenlid stemt zonder last zoals dat heet. Daarmee wordt bedoeld dat hij of zij zijn/haar eigen afwegingen maakt of er voor of tegen een voorstel gestemd wordt. De Staten namelijk zijn niet alleen volksvertegenwoordiger, maar ook kaderstellend (ze geven aan wat er moet gebeuren) en controlerend. Het kan dus best voorkomen dat er iemand van een partij anders stemt als de rest van de partij. Tot zo ver de theorie. Want zo zit de wereld helaas niet in elkaar. Zeker bij de grote partijen wordt er fractiediscipline verwacht. Niets van het stemmen zonder last. Nee alle partijleden worden geacht bij het kruisje te tekenen. COMPLEET RIDICUUL!. Alsof Statenleden geen eigen mening mogen hebben.

Maar hier gebeurde nog eens iets heel anders. Hier ging het niet op partijdiscipline, maar om coalitiediscipline. Het CDA diende onverwachts een amendement op de perspectiefnota in. Let wel dit is hun volste recht. Vervolgens werd dit amendement weggestemd, waardoor de CDA (in ieder geval een aantal CDA Statenleden en waar door de partijdiscipline de rest braaf volgde) zich genoodzaakt voelde om dus tegen de perspectiefnota te stemmen. Dat laatste viel dus niet in de smaak bij de andere coalitiepartijen, geen coalitiediscipline dus er is geen vertrouwen meer. Naar mijn mening is dit compleet onjuist. Dat er daarna een brief wordt uitgedaan, dus openbaar gemaakt, is volgens mij schadelijker voor de coalitie dan het stemgedrag van de CDA. Dus er moet meer aan de hand zijn. Overigens zijn wij als gezamenlijke oppositiepartijen ook volstrekt ongelukkig met de opstelling van de coalitiepartijen en dan m.n. betreffende de laatste PS vergadering. Ondanks diverse handreikingen en oproepen van de oppositiepartijen werden ALLE amendementen van de oppositiepartijen weggestemd door de voltallige coalitie, dus in dezelfde fractie- c.q. coalitiediscipline.

In de politiek is het geven en nemen. Soms is het verstandig andere partijen wat te gunnen. Mijn vorige Statenperiode van 2015 tot 2019 had ik ook dat idee. Het adagium was: “samen werkt beter”. Daar is in deze periode weinig van te merken. Bij de perspectiefnota probeerden de oppositiepartijen met een aantal verbeteringen te komen. Echter zonder ook maar een greintje beweging in onze richting door de coalitie. Nee alles werd weggestemd. De oppositie, zowel de linkse als de rechtse partijen konden niet anders dan een krachtig signaal geven. De complete oppositie stemde tegen de perspectiefnota. De kreet alleen ben je sneller, maar samen kom je verder is in de Overijsselse Staten ver weg. Is Overijssel stabiel bestuurbaar? Waarschijnlijk wel, maar niet gestoeld op democratie en politieke sensibiliteit. Daar zoude de coalitiepartijen eens bij stil moeten staan. Ook de CDA. Want al vind ik dat ze het recht hadden om anders te stemmen, de vraag is of het verstandig was. En qua gunfactor, ach ik hoef maar te refereren aan het dossier kanaal Almelo – de Haandrik. De ellende daar was veel minder geweest als men in het begin mee had willen gaan met de voorstellen van een aantal oppositiepartijen. Maar nee het moest zoals zij dicteerden. Is alleen de CDA schuldig aan deze situatie? Nee ook de VVD, PvdA, CU en SGP mogen wel in de spiegel kijken. Ook al ben je het met het optreden van de CDA niet eens, hadden ze beter eerst met elkaar om de tafel gekund in plaats van een gezamenlijk statement te maken.Nu is eerst het reces. Ik vermoed dat de gemoederen dan wel bedaren. En ik ben bang dat er weinig of niets geleerd wordt van deze situatie. Maar ik ben een positief mens. Ik hoop waarachtig dat dit ook iets goeds brengt. Fijne vakantie, Fred RTVOOST.NLVertrouwensbreuk in coalitie provincie Overijssel nadat CDA tegen unaniem collegevoorstel stemdeCoalitiepartijen VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP betwij

Volgs ons ook op