Keek op de week 34

Het zomerreces zit er weer op. Voor de meesten van ons dus ook de zomervakantie. En wat voor een zomer hebben we gehad. Een zomer die geplaagd werd door enorme regenbuien en grote wateroverlast op veel plekken in Nederland. Vandaag vrijdag 27 augustus begint formeel het nieuwe Statenjaar. Dat begint traditioneel met een samenzijn van de Directie, GS en PS. En dit jaar vindt dat plaats in Lemele. Toch gebeuren er hier en daar al kleine werkzaamheden. Zo heeft Ria er al twee werkbezoeken op zitten. Beide i.h.k.v. Natuurbeheer. Vernatting of verdroging, verwijderen en herplanten van bomen, dit kwam allemaal ter sprake. Zo was zij o.a. in natuurgebied Engbertsdijkvenen.

Voor de rest van de fractie begint het dus vanmiddag. Hebben we dan helemaal stil gezeten? Nou, alles stond wel op een laag pitje. Het enige wat ongewijzigd doorging was onze bijdrage (de Keek op de Week) op de vrijdagmorgen bij RTV Oost (goeiemorgen Overijssel met Bert van Losser). En het “echte” werk start de komende week weer. Zo staan er ook dan weer een tweetal werkbezoeken gepland en komende woensdag wordt uitputtend gevuld met informatiesessies.

In Politiek Overijssel is het op dit moment relatief rustig in vergelijking met roerig Den Haag. De formatie loopt aan geen kanten. En ook bij het evacueren van Nederlanders en Afghaans personeel wat voor Nederland heeft gewerkt uit Kaboel liep e.e.a. niet helemaal op rolletjes. Nee wij liepen dik achter de feiten aan. Waar Frankrijk al in april met de voorbereiding begon werd ons kabinet verrast. Kortom dat verdiende niet echt een schoonheidsprijs.

De vluchtelingen worden opgevangen op een aantal Defensielocaties. Het COA heeft aangegeven momenteel geen locaties in Overijssel nodig te hebben. En toch zijn er partijen die zich hier druk over maken of en zo ja waar deze vluchtelingen zouden moeten worden opgevangen. Wij staan daar toch wat anders in. Het betreft hier namelijk echte vluchtelingen en het gaat hier naar onze mening niet om “gelukzoekers” uit veilige landen. Dan heb je als land naar onze mening de morele plicht om deze vluchtelingen op te vangen. En de situatie die van de week in de Harskamp ontstond zien wij dan ook met afgrijzen aan.

Wij willen ons de komende weken dan ook eerst focussen op een aantal lokale, Provinciale, pijnpunten. Ik denk dan aan de schadeafhandeling van de gedupeerden van het kanaaldrama. Maar ook de stand van zake over de oorzaak (het faalmechanisme) waardoor het daar zo mis kon gaan. Ook de toestand van de N50 en N36 baart ons steeds meer zorgen. De (dodelijke) ongevallen blijven voorkomen en het Rijk beweegt naar onze mening veel te weinig om deze Rijkswegen aan te pakken. En er zijn nog wel een paar dossiers die onze aandacht behoeven. Ik denk dan aan de energietransitie, waarbij we eens moeten ophouden met alleen te denken aan torenhoge windturbines en voetbalveldgrote zonnevelden. Onze inwoners willen die niet en de energiemaatschappijen en netwerkbeheerders kunnen de aanwas niet aan. En v.w.b. vliegveld Lelystad zijn we ook nog niet uitgesproken.

Kortom onze fractie is er klaar voor om de schouders er weer onder te zetten om ons Overijssel weer wat mooier en beter te maken dan deze al is.

Tot de volgende Keek, Fred

Volgs ons ook op